W- čtení listopad 2

Svatý Martin na svém konijede cestou mrazivou.U cesty se stařec choulí:„Obdaruj mě almužnou!“„Co ti dám, můj bratře milý?Oč se s tebou rozdělím?“Martin mečem plášť svůj půlí,:„Vezmi, kéž tě potěším. Zdravíme v dalším listopadovém týdnu. Změny v opatřeních nejsou, takže dále…

W- čtení říjen_listopad 1

  Zdravíme všechny děti a rodiče. Doufáme, že dle svých možností a zdraví společně zvládáte ve vašich domácnostech tuto výjimečnou a v mnohém náročnou dobu.  Pokud v rámci distančního vzdělávání potřebujete v něčem pomoci nebo máte pochybnost, něčemu nerozumíte, obraťte…

Jak s dětmi o prázdninách? MŠMT zasílá podklady

Odkazy MŠMT na vhodné zdroje, kde se mohou rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru. https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/ https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf Další podklady:  

W- čtení říjen 4

V týdnu od 26. 10. do 1. 11. nebude z důvodu prodloužených podzimních prázdnin probíhat distanční výuka. Další informace pro třídu sledujte stále přes třídní stránky (1. stupeň) či MS Teams (2. stupeň). Buďme dobré mysli a zvolme správné cesty…

W- čtení říjen 3: Už je to tu zase

Ze známých důvodů přecházíme od středy 14. 10. povinně jako celá škola na distanční vzdělávání. Bohužel došlo k tomu, čeho jsme se obávali a zároveň doufali, že to nenastane. Nastalo, takže s nadějí, že to bude trvat krátce, pojďme s…

PŘERUŠENÍ ČINNOSTI KROUŽKŮ

Vážení rodiče, vzhledem k aktuálnímu stavu a epidemiologickým opatřením nadřízených orgánů jsme nuceni na dobu nezbytně nutnou přerušit činnost všech kroužků s platností od 12.10.2020 do odvolání. „Družina“ Walda – pro starší děti od tř. 3 třídy zůstává v provozu zatím bez omezení.…

W- čtení říjen 2

Pevné zdraví a jasnou mysl do dalších dnů:-).  Kalendář akcí školy najdete pravidelně zde. Aktuální vládní nařízení najdete zde Od pondělí 12. 10. reagujeme na aktuální opatření vlády následovně: – 1.- 5. třída stejně jako dosud – 6. a 7.…

W- čtení říjen 1

Kalendář akcí školy najdete pravidelně zde. Aktuální nařízení KHS najdete zde.  Od příštího týdne vstupujeme opět do nového stavu, takže se podle toho zařídíme tak, aby to bylo prospěšné především pro děti. Nemáme moc zpívat, nemáme se moc hýbat, tak…

W- čtení září 5

Kalendář akcí školy najdete pravidelně zde. Zasíláme vám přes třídní stránky základní informace k PŘÍPADNÉMU zahájení distančního vzdělávání na 2. stupni, které může v nadcházejících týdnech nastat. Jedná se o “první pomoc”, kdyby informace o distančním vzděláváním přišla nečekaně. Prosíme…

Pátek 25. 9. se školou

V pátek 25. 9. se uskuteční zkrácená forma vyučování zaměřená na podporu sociálního společenství třídy. Epochy proběhnou dle rozvrhu. Bližší informace k jednotlivým třídám zašlou třídní učitelé prostřednictvím třídních stránek v nejbližších dnech. Provoz školní družiny bude v pátek ukončen…