Lidé

 

Kolegium učitelů

Milan Barták                      ředitel školy        

Jana Benešová                  zástupce ředitele

Irena Šritrová                    školní psycholožka

Helena Štěpánková           třídní učitelka 1. třídy

Jana Maťátková                třídní učitelka 2. třídy

Zuzana Bařinková             třídní učitelka 3. třídy

Alena Klímová                  třídní učitelka  4.třídy

Petra Krobotová               třídní učitelka 5. třídy

Silvie Pospíšilová             třídní učitelka 6. třídy

Daniel Vychodil                třídní učitel 7. třídy

Bronislava Machová         třídní učitelka 8. třídy

Monika Žďárová                třídní učitelka 9. třídy

Monika Žabková                učitelka NJ

Kateřina Sedláčková         učitelka AJ

Alena Keene                      učitelka AJ

Karolína Lomičková          speciální pedagog

Jitka Tošovská                  odb. učitelka, koordinátor EVVO

Helena Syrovátková          učitelka eurytmie a AJ

Lenka Čípelová                 učitelka matematiky, vychovatelka

Jana Láníková                   vedoucí vychovatelka

Erika Sedláková                vychovatelka

Eva Kubelková                  vychovatelka, asistentka

Anna Knížková                  asistentka

Monika Waldhauserová     asistentka, vychovatelka

Jana Štorková                   asistentka

Markéta Dvořáková           asistentka

Monika Gersenson            asistentka

Monika Hodíková              asistentka

Brian Munday                    lektor konverzace v AJ


Technicko-hospodářští pracovníci

Pavel Lomička                    koordinátor projektů, správa budovy, web

Lenka Průšová                    všeobecná účetní

Jaroslava Andrejsová         podatelna

Olga Chlápková                  vedoucí školní jídelny

Petr Kalous                         správce sítí (externě)

Jan Kadula                          školník

Šárka Kučerová                   vedoucí kuchařka

Hana Novotná                     kuchařka

Růžena Kubíková                pomocná kuchařka                                       

Lucie Polcová                     uklízečka

Martina Skučková               uklízečka