ONLINE přednáška ŽIVĚ: FORMUJÍCÍ VLIV PROSTŘEDÍ VE ZDRAVÉ VÝCHOVĚ A PRINCIPY ARCHITEKTURY WALDORFSKÝCH ŠKOL

https://youtu.be/XTcJ_1brFXw

Tímto zveme na přednášku Akad. arch. Oldřicha Hozmana, který vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze obor architektura. Architektonické tvorbě se věnuje profesionálně od roku 1989. Do svých návrhů zahrnuje principy feng shui, geomantie, ekologie a organických staveb. Prosazuje celostní pohled na tvorbu zdravého prostředí a architektury. Přednáší o nových přístupech tvorby architektury v souladu s přírodou.
DOBA KONÁNÍ PŘEDNÁŠKY: 26. listopadu 2020, 17:00 v online přenosu z budovy základní waldorfské školy
TÉMA: FORMUJÍCÍ VLIV PROSTŘEDÍ VE ZDRAVÉ VÝCHOVĚ A PRINCIPY ARCHITEKTURY WALDORFSKÝCH ŠKOL