Časový harmonogram

Starořecká Olympiáda Pardubice 

17. května – Dukla

13.30 h olympijský průvod ze školy do lesoparku na Dukle

14 h slavnostní zahájení – Lesopark na Dukle

14. 30 – 17.30 h Odysseovy hry – Lesopark na Dukle

18.15 h divadlo Odysseovy cesty – Kulturní dům Dukla

18. května – Park Na Špici

9.15 h slavnostní zapálení olympijského ohně

9.40 – 15 h olympijské zápolení ve starořeckých disciplínách (maratónský běh, krátký běh, skok do dálky, skok do výšky, hod oštěpem, hod diskem, zápas, rétorika)

15 h vyhlášení výsledků

16 h ukončení Olympiády