Noční družiny

V školní družině pravidelně dvakrát do roka pořádáme “noční družinu”

Poslení proběhla  16. 10. 2014 a zúčastnilo se jí 43 dětí . Odpoledne nás navštívila paní Němcová s minizoo. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí ze života mývala, skunka, veverky a ostatních živočichů, které jsme si mohli zároveň prohlédnout, pochovat a pohladit. Ti nejodvážnější si nechali položit na ramena i dlouhého hada.

Kdo chtěl, mohl si vyrobit podzimního skřítka z dřevěného špalíku.

Večer se mladší děti uložily do spacáků v obou třídách družiny a ty starší se přesunuly na spaní do hlavní budovy. Ráno se nikomu nechtělo vstávat, ale nakonec všichni vyučování stihli.

Na příští “noční” se můžete těšit v květnu nebo červnu 2015.