návštěva Zelené brány

Dobrý večer,

ve středu dokončíme naši prohlídku po starém městě pardubickém, a to návštěvou Zelené brány, opět s průvodkyní Ivou Munday. Na angličtinu se vracíme, tudíž děti ať mají školní tašku i malý batůžek.

Petra Krobotová