matematika

epocha Ma 5,tř.
PK

V první epoše matematiky jsme opakovali zlomky, pravé, nepravé, smíšené, převádění zlomků a jejich porovnávání, sčítání a odčítání se stejným jmenovatelem, s nestejným pouze v názorných příkladech či praktických slovních úlohách.

Zopakovali jsme zaokrouhlování, na základě toho jsme zavedli desetinná čísla. Zaměřili jsme se na jejich praktické využití.

Stále jsme procvičovali pamětné počítání, všechny početní operace v oboru do 1000 000. Zopakovali jsme písemné sčítání a odčítání. Děti již znají pořadí výpočtů (x a : má přednost před + a -) a přednost závorek. Důraz byl kladen na praktické slovní úlohy.