Godi Keller: Rodičovský kurz

Srdečně Vás zveme na

Kurz moderního rodičovství

v sobotu 24. února 2018

od 9 do 16 hodin

 

ZŠ Waldorfská, Gorkého 867, Pardubice

více informací na www.waldorfpardubice.cz

Přihlášky: sekretariat@nullwaldorfpardubice.cz

 

 

Kurz vede Godi Keller, norský pedagog s třicetiletou praxí, spisovatel, vypravěč a oblíbený lektor. Lektoruje pedagogické kurzy po celé Evropě i mimo ni. V současnosti se zabývá především výchovou v době dospívání, těžce vzdělavatelnými dětmi, otázkou autority a rolí rodičů. Více na www.godikeller.com.

 

Proč Kurzy pro rodiče?

V posledních 40 letech se situace rodičů a výchovy dětí radikálně změnila. Místo nepsaných pravidel a úmluv, které ještě před několika desetiletími poskytovaly rodičům pevný základ pro výchovu a vedení dětí, vládne dnes v této oblasti individuální svoboda a pro mnohé velký zmatek a nejistota. V poslední době se objevují nejrůznější “dokonalé chůvy”, které chrlí zaručené recepty na řešení toho či onoho výchovného problému. Já na takové univerzálním návody nevěřím. Místo toho se snažím pomoci rodičům lépe pochopit vývoj jejich dítěte a rozšířit jejich schopnost nahlédnout činy a reakce dítěte v různém vývojovém období. Společně s rodiči vždy diskutujeme o tom, které kompetence děti opravdu potřebují pro svůj budoucí život. Kritéria pro určení kvality školy, jako systém testování školních znalostí PISA, nám odpověď na tuto otázku neposkytují. Mít dobré výsledky v matematice, angličtině a v mateřském jazyce nemá téměř nic společného s životním úkolem být člověkem. Mým hlavním zájmem je hledat způsoby, jak vystavět výchovu a vzdělávání tak, aby podporovaly rozvoj životních kompetencí. Pracuji na tom v přednáškách pro rodiče a učitele mateřských a základních škol a také v Kurzech pro rodiče.

Godi Keller

Cena 800 Kč za celý kurz. 700 Kč pro členy Spolku na podporu WP

Přihlášky posílejte na sekretariat@nullwaldorfpardubice.cz.

kurz-godi-24-2-2018