Konzultační dny pro 2. stupeň- přihlášení od 5. do 11.listopadu !!!

Aktuální upozornění: Již je možno si rezervovat termíny. Rezervace, které jste učinili před technickou odstávkou jsou platné.

Konzultace pro žáky 2. stupně probíhají od 12.-14.listopadu. Připomínáme, že konzultací se od 7. třídy účastní spolu s rodiči i žáci. Třídní učitelé na 2. stupni si schůzky s rodiči řeší individuálně.

Od úterý 5.listopadu se můžete k jednotlivým učitelům přihlásit přes odkaz: https://waldorfpardubice.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2019-11

V případě, že s rezervací času budete mít problémy, obraťte se na kancelář školy (email: andrejsova@nullwaldorfpardubice.cz, nebo telefonicky v době od 7:30 do 10:00 na tel. čísle: 466989204 nebo 734647740.

Nevyhovuje Vám termín? Využijte konzultačních hodin jednotlivých učitelů po předchozí domluvě, více na  https://www.waldorfpardubice.cz/organizace-vyuky/vyucujici/