Instrumentální soubor

Tak jako v loňském školním roce otevíráme pro žáky nepovinný školní předmět INSTRUMENTÁLNÍ SOUBOR, který povede Mgr. Dita Veselá každé úterý od 14:00 do 15:30 hodin v sále školy. Výuka je zdarma a začíná od úterý 12. 9. 2017. Hlavní náplní je společná hra na hudební nástroje a zpěv. Zájemci, hlaste se p. učitelce přímo osobně nebo na telefon 604420334.