Informace z rodičovské schůzky 10.10.2017

informace-z-rodicovske-schuzky-10-10-2017

Nejdůležitější informace z třídní schůzky 10. 10. 2017

  • Čj – probíhající epocha – hlavní téma: i/y dle vzorů přídavných jmen, K. J. Erben: Kytice. Sešity: Literatura, ČJ epochový, Co už známe – procvičování, diktáty (tento sešit budou děti nosit k průběžné kontrole oprav a podpisu rodičů), cvičebnice na práci ve cvičných hodinách.

Průběžně probíhají zápisy do čtenářských deníků knih dle vlastního výběru – min. 3 knihy za školní rok – první prezentace proběhne v týdnu od 23. 10.

  • Nj – p. uč. Žabková – vytvořena cvičebnice, ve které jsou slovíčka k probíraným tématům, cvičení s řešením, v sešitě časování sloves – nutno procvičovat! Průběžné informace na stránkách třídy.
  • Aj – p. uč. Sedláčková – práce se cvičebnicí, četba textu William Tell (potřeba procvičovat i doma), vzadu v sešitě slovíčka – učit se i doma! Průběžné informace na stránkách třídy.
  • Konzultace – prosím o účast všech! Nahlašovací systém přes internet. Pro školu jsou 14. – 15. 11. 2017. Já mohu 13. 11. od 15. 00 do 18. 30 hod., 14. 11. dle školou daného času, 15. 11. od 10. 30 do 16. 30 hod. V případě potřeby je možné se domluvit individuálně. Těším se na Vás!
  • – 25. 10. 2017 proběhne první setkání dívčí skupiny s přespáním ve škole – viz návratka.
  • Chlapecká skupina – viz p. Barták a p. Záhora
  • 12. 2017 proběhne tradiční JARMARK. Děti na něm vystupují se sborem – počítejte s tím. Organizace dílniček, výroby, prodeje za třídu je na Vaší domluvě. Letos máme na starosti výzdobu školy a úklid.
  • Další třídní schůzka se uskuteční 28. 11. 2017 v 16. 30 hod.

 

Hezké dny     Silvie Pospíšilová