Informace ke koronaviru

Info z 12.3.

Krajská hygienická stanice v Pardubicích zaznamenala vzorek koronaviru u člověka, který se vrátil domů po lyžování v rakouském Bad Gasteinu. Na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR je Rakousko vyhlášeno jako země s vysokým rizikem nákazy.

Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, že pokud v posledních 14 dnech navštívili Rakousko, aby dítě z důvodu minimalizace možného rizika zůstalo v domácí karanténě.

Aktuální info z města Pardubice: https://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/mesto-prijalo-dalsi-opatreni-spojena-se-sirenim-koronaviru/

 

Info z 8.3.

V rámci výskytu koronaviru předáváme následující doporučení – na stránkách MŠMT bylo zveřejněno v sobou 7.3. a v rámci pracovně právních vztahů ještě doporučujeme sledovat stránky MPSV (viz TZ MPSV z 2. 3.2020)

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru .

Aktuálně tedy platí, že pokud se rodiče vrátili z postižených oblastí, či mají pochybnosti, telefonicky se obrátí na svého praktického lékaře (tedy již ne na KHS!) – pediatra, popíší mu oblast kterou navštívili či s kým se setkali. Pokud tento lékař nedá jiná doporučení – např. karanténu, tak jde dítě do školy. Sledujte prosím stránky MŠMT a stránky města https://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/mesto-prijalo-dalsi-opatreni-spojena-se-sirenim-koronaviru/

Další užitečné odkazy:

http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi

https://www.khspce.cz/