GDPR- souhlasy a jedinečný kód žáka

Ochrana osobních údajů – GDPR a převzetí jedinečného kódu žáka školy

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s účinností nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, GDPR, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů provedla škola k 25. 5. 2018 kontrolu osobních údajů, které zpracovává pro splnění právních povinností, pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo subjekt údajů udělil souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

V pondělí 11.6.2018 dostanou žáci tištěný dokument Souhlas se zpracováním osobních údajů

s přehledem dat s konkrétními účely, která škola může zpracovávat pouze se SOUHLASEM.  souhlas_tabulka_rodiče_ZŠW 28052018 a (dokument k vyplnění je také přílohou této informace).

 

Prosíme vás o vyplnění dokumentu a osobního dodání do školy. Neposílejte dokument po dítěti.

 

Zároveň obdržíte jedinečný kód žáka školy (JKŽ), který bude sloužit k identifikaci žáka po dobu jeho školní docházky, např. jako variabilní symbol pro platby do školní družiny, školní jídelny, školní výjezdy apod.

 

Využijte následující termíny:

Podatelna školy (v přízemí vpravo): 13.6. (st), 14.6. (čt), 20.6. (st), 21.6. (čt), 28.6. (čt) v čase od 8-16 hodin.

 

Děkuji Milan Barták, ředitel školy

Ochrana osobních údajů+JKŽ