Edookit

EDOOKIT

Informační systém školy Edookit je nyní hlavním komunikačním systémem školy pro informování zákonných zástupců žáků školy o chování, prospěchu žáků + další potřebné informace.  

  • Jak se dostanete do systému? Podrobný návod naleznete zde nebo na třídních stránkách. Přihlašovat se můžete po registraci i přímo přes web škol (záložka v horním menu). Pro případnou technickou podporu nás kontaktujte na adrese edookit@nullwaldorfpardubice.cz.
  • Co se pro Vás změní? Na jednom místě najdete: 1. aktuální přehled rozvrhů, včetně suplování, 2. omlouvání absencí bez nutnosti dodávat papírovou formou, 3. informace o plánovaných akcích třídy (výlety, exkurze, ….), vč. příloh- přihlášky, potvrzení o bezinfekčnosti, …. 4. informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte, 5. …..
  • Co se pro Vás nezmění? Osobní kontakt a přímá setkání nenahradí žádný elektronický systém. V případě, že bude třeba něco řešit, prohovořit, budete zváni na individuální konzultace, třídní schůzky. Bude-li třeba něco akutně řešit, zavoláme. Když budete mít Vy potřebu, setkat se s někým ze školy, ozvěte se a domluvte si schůzku (zde k připomenutí společná pravidla a postupy pro komunikaci). Přes elektronický systém si můžeme sdělit věcné informace (k tomu slouží Edookit), ale to podstatné je třeba řešit při osobním setkání. Z Edookitu budeme postupně využívat jen nástroje, které nám přijdou pro naši školu smysluplné. Neočekávejte v něm zápisy z hodin, nebude využíván jako další sociální síť, nebudeme dávat smajlíky za splněný úkol. Tato platforma má především usnadnit předávání informací a zjednodušit administrativní zátěž, která je na školu nakládána. Systém budeme ladit a spolu s Vámi se s ním učit pracovat v každodennosti školního života, takže předem děkujeme za trpělivost.