Důležitá upozornění- průběžně aktualizováno

Info z 3. 4.

Informace 
 
Srdečně vás za kolegium školy zdravíme a čím dál více se těšíme na osobní setkání, která nám nyní tak chybí. Přejeme všem, ať se ve velikonočním čase dotkneme věcí podstatných v kruhu blízkých i sami se sebou.
Abychom zůstali alespoň v sociálním kontaktu na dálku, využíváme kromě jiného i Třídních stránek a postupně i Teams, které jsou součástí Office 365 (viz. předchozí w- čtení). Jak bylo již avizováno, všichni žáci mají zřízeny uživatelské účty, které nyní využívají s rodiči žáci 6. a 7. třídy, žáci 8. a 9. třídy již samostatně s plnou zodpovědností. V příštím týdnu vám prostřednictvím třídních důvěrníků zašleme přístupové údaje pro rodiče z 1. až 5. třídy, abyste se přihlásili pod uživatelským jménem svého dítěte a vstoupili do prostředí Teams (viz. postup níže, včetně kontaktu na technickou podporu). Tento účet není určen pro děti na 1. stupni, je pouze pro vás- rodiče pro případné budoucí využití v rámci komunikace s třídním učitelem, apod. O využití tohoto nástroje budete podle potřeby informování od vašeho učitele. Děti s daným účtem budou pracovat až ve vyšších ročnících na 2. stupni, např. v rámci Informatiky.
Materiály k výuce a zadání úkolů vkládají učitelé zatím na Třídní stránky, od 6. třídy výše již v MS Teams (v kopii stále na Třídních stránkách, kdyby se vyskytl problém). Online výuka je podporou domácího vyučování. Jestliže se vám nepodaří z různých důvodů přihlásit do živých vstupů, nic se neděje, podklady k výuce budou k dispozici stále.  Žákům 2. stupně se ustaluje pevný rozvrh online výuky.
V příštím týdnu bude online výuka probíhat do středy 8.4., pokračovat bude od úterý 14.4. 2020.
Informace k pozměněným zápisům do budoucí první třídy najdete na https://www.waldorfpardubice.cz/zapis-do-1-tridy/.
 
Nyní technické informace pro rodiče a žáky 1. stupně (1.-5. tř.).
Pro případnou komunikaci by měla mít domácnost k dispozici zařízení schopné přijímat obraz a zvuk , včetně mikrofonu. Ms Teams lze používat i v mobilu (třeba nainstalovat aplikaci).
Žáci (rodiče) mají tedy vytvořený vlastní účet: 
 • v 1. a 5. třídě ve tvaru krestnijmeno.prijmeni@nullwaldorfpardubice.cz (např. josef.krivsky@nullwaldorfpardubice.cz)
 • Heslo dostante přes vašeho třídního důvěrníka. Z technických důvodů nelze po prvním přihlášení hesla měnit, proto je opatrujte, případně nás individuálně kontaktujte přes email lomicka@nullwaldorfpardubice.cz, heslo zresetujeme a pošleme nové. Účty žáků 1-7. třídy spravují z bezpečnostních důvodů rodiče. S uživatelským účtem (emailem) a heslem se přihlaste podle návodu nebo podle videa. Pro další technickou podporu (přihlášení do Office 365 + technické problémy s připojením, apod.) kontaktujte našeho smluvního partnera [e-kbm.cz]KBM-International – https://e-kbm.cz , který vám ochotně pomůže: technická podpora- email: support@nulle-kbm.cz tel: +420 351 161 205; +420 351 161 206;+420 351 161 201 a to v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30.
 • Na MS Team se lze přihlásit i přímo přes stránku https://teams.microsoft.com.
 
Zasíláme k seznámení pravidla pro online výuku.
 
Kdo ještě neobjevil rádio Prokop, zasíláme opět odkaz. Lze doporučit např. společnou ranní rozcvičku s Prokopem v 8 hodin ráno:-). https://sites.google.com/waldorfjinonice.cz/radio .
 
Jsme na jedné vlně a občas i v těchto reáliích:-). 
 
Dobrou mysl a nadhled vám přeje celé kolegium školy
 
 
 
Ostatní:
Vážení rodiče, na vzdělávacím programu neziskové organizace Člověk v tísni Jeden svět na školách byl zpřístupněn veškerý obsah také pro rodiče a děti. Na dokumentární filmy s výukovými materiály se můžete podívat zde:
Kateřina Sedláčková – metodik prevence
 

Info z 27. 3. 

Informace k domácímu vzdělávání (27. 3. 2020)
 
Vše je stále v pohybu a všichni se učíme. V online světě vzdělávání využijeme postupně platformu MS Teams (Office 365). Jako škola máme dostatek licencí, učitelé v prostředí Office 365 již pracují několik let, všichni žáci mají připraveny účty se školní doménou. Nyní sbíráme první zkušenosti s žáky 2. stupně při podpoře výuky cizích jazyků a třídnických hodin, které mají podpořit sociální organismus třídní komunity. V daném prostředí se budou sdílet i dokumenty, úkoly, apod. Současné Třídní stránky se jeví v této zátěži jako nevyhovující a nepřehledné, především pro 2. stupeň. Materiály k výuce a zadání úkolů vkládají učitelé zatím na Třídní stránky, od 6. třídy výše budou od příštího týdne v MS Teams (v kopii stále na Třídních stránkách, kdyby se vyskytl problém). Online výuka je podporou domácího vyučování. Jestliže se vám nepodaří z různých důvodů přihlásit do živých vstupů, nic se neděje, podklady k výuce budou k dispozici stále.  Shrnutí: pro 1. stupeň se zatím nic nemění, od 2. stupně přecházíme od příštího týdne na MS Teams. O případných dalších změnách budete informováni. 
 
Nyní technické informace pro rodiče a žáky 2. stupně (6.-9. tř.).
Všichni žáci by měli mít k dispozici zařízení schopné přijímat obraz a zvuk , včetně mikrofonu. Ms Teams lze používat i v mobilu (třeba nainstalovat aplikaci).
Žáci mají tedy vytvořený vlastní účet: 
 • nově 6. a 7. třída ve tvaru krestnijmeno.prijmeni@nullwaldorfpardubice.cz (např. josef.krivsky@nullwaldorfpardubice.cz)
 • pro 8. a 9. třídu platí přístupy z minulosti ve tvaru st(kód)@waldorfpardubice.cz (např. st253@nullwaldorfpardubice.cz). Žáci by je měli znát (kdo zapomněl, napíše na email milan.bartak@nullwaldorfpardubice.cz)
 • Heslo k účtu buď už žáci znají (8. a 9. třída) nebo ho dostante přes vašeho třídního důvěrníka. Z technických důvodů nelze po prvním přihlášení hesla měnit, proto je opatrujte, případně nás individuálně kontaktujte přes email sekretariat@nullwaldorfpardubice.cz, heslo zresetujeme a pošleme nové. Účty žáků 6. a 7. třídy spravují z bezpečnostních důvodů rodiče. S uživatelským účtem (emailem) a heslem se přihlaste podle návodu nebo podle videa. Pro další technickou podporu (přihlášení do Office 365 + technické problémy s připojením, apod.) kontaktujte našeho smluvního partnera [e-kbm.cz]KBM-International – https://e-kbm.cz , který vám ochotně pomůže: technická podpora- email: support@nulle-kbm.cz tel: +420 351 161 205; +420 351 161 206; +420 351 161 201 a to v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30.
Zasíláme k seznámení pravidla pro online výuku.
Na závěr sdílíme odkaz na spřátelenou školu do Jinonic, kde se jim rozehrálo školní rádio https://sites.google.com/waldorfjinonice.cz/radio . Komu prostor a čas dovolí, budeme rádi za jakoukoliv podpůrnou aktivitu, námět či inspiraci i pro ostatní rodiče.
Jsme na jedné vlně.
Za kolegium školy Milan Barták

Info z 20. 3.

Vážení rodiče, milí žáci.

Situace se neustále proměňuje a je pro nás všechny výzvou, jak se k tomu postavíme a jak využijeme prostor, který nám je poskytnut.

Před týdnem jsme zveřejnili doporučující manuál, jak si lze nastavit denní režim, aby zůstaly pevné pilíře, o které se dá během tohoto času opřít. Po týdenní zkušenosti již sami víte, co se vám daří, co pro vás není, co vám (ne)vyhovuje a co dovolí vaše možnosti. Každý vychází z toho, co má, co může a plně to respektujeme. Na třídních stránkách se objevují podklady od jednotlivých učitelů, které by měly být nyní i jednotně pojmenovány, aby to bylo pro vás přehlednější, část materiálů má být pouze doplňující (nepovinná). Tento týden jsme s pozitivním ohlasem vyzkoušeli online konferenci u žáků 9. třídy, která se jeví jako nejpřímější cesta ke zpětné vazbě a motivace k dalšímu učení. Příští týden se o to pokusíme u dalších tříd 2. stupně. Sami jste zaznamenali, že je velké množství nabídek různých vzdělávacích portálů, elektronických učebnic, které můžete jako doplňkový materiál využívat (např. web MŠMT https://nadalku.msmt.cz/cs). V případě, že potřebujete nějakou individuální podporu od jednotlivých učitelů, neváhejte je s konkrétním tématem, nejasností, nejistotou kontaktovat (email: prijmeni@nullwaldorfpardubice.cz).

K dotazům ohledně hodnocení za toto období uvádíme obecné shrnutí, které s délkou výjimečné situace může být doplněno a aktualizováno:

 1. Při hodnocení budeme brát v potaz přístup žáka k zadaným úkolům a kvalitu jejich vypracování s ohledem na jeho možnosti (individuální, technické, časové).
 2. Budeme pracovat se sebehodnocením žáka.
 3. Po návratu do školy poskytneme zpětnou vazbu na kvalitu domácí práce. Potřebné věci procvičíme a vybereme důležité výstupy. Jejich zvládnutí bude poté hodnoceno.

Ještě jedna praktická informace. Ošetřovné dětí do 13 let by měl řešit nový zákon a měl by platit zpětně po celou dobu uzavření škol. Rodiny, které ošetřovné už čerpají a po devíti dnech jim skončí, nebudou muset posílat novou žádost. Rodiče starších školáků mohou získat podporu zpětně, když o ni požádají přes svého zaměstnavatele a splní podmínky (zdroj: irozhlas.cz). Až budete chtít žádat, napište na adresu sekretariat@nullwaldorfpardubice.cz a paní Andrejsová vám zašle potvrzenou žádost s elektronickým podpisem zpět. Nechoďte kvůli tomu do školy. 

Věřte, že rozumíme tomu, jak je náročná domácí výuka a budeme na to brát zřetel. Sami se učíme za pochodu a snažíme se reagovat na situaci, o které nevíme, jak bude dlouho trvat, proto vás žádáme o vzájemnou shovívavost a podporu.

Dobrou mysl a pevné zdraví přeje za všechny Milan Barták

Info z 16. 3.

Vážení rodiče.

Vzhledem k aktuální a stále se proměňující situaci zasíláme následující informace:

 • Žáci dostávají úkoly a metodické podklady přes třídní stránky. Na stránkách se mohou registrovat i žáci (platí spíše pro vyšší ročníky), aby mohli samostatně vstupovat do třídního prostředí (https://www.waldorfpardubice.cz/registrace-rodicu/).
 • Na stránkách školy je doporučující Manuál k organizaci výuky z domova https://www.waldorfpardubice.cz/manual-pro-rodice-zaky-a-zakyne-v-dobe-uzavreni-skol-brezen-2020/. Na internetu je velké množství vzdělávacích portálů, které můžete využít pro zpestření či doplnění výuky (např. https://nadalku.msmt.cz/cs/vzdelavaci-zdroje). Primárně čerpejte z podkladů třídních stránek.
 • Prosíme, abyste nechodili do konce mimořádných opatření vůbec do školy (do 24.3.). První balíček úkolů k odevzdání (viz. Manuál) bude možný až ve středu 25.3. S učiteli si domluvte případnou schůzku až od 25.3. od 11 hodin dále nebo využijte jiné komunikační kanály. V případě, že budou mimořádná opatření prodloužena, budete o nových termínech informováni.
 • Potřebujete-li žádost o ošetřovné, kontaktujte paní Jaroslavu Andrejsovou v době od 8 do 12 hodin telefonicky 734647740 nebo emailem andrejsova@nullwaldorfpardubice.cz. Zašleme Vám potvrzenou žádost s elektronickým podpisem.

Smysluplně strávený čas a dobrou mysl vám za školu přeje Milan Barták, ředitel školy

 

Info z 12.3.

Krajská hygienická stanice v Pardubicích zaznamenala vzorek koronaviru u člověka, který se vrátil domů po lyžování v rakouském Bad Gasteinu. Na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR je Rakousko vyhlášeno jako země s vysokým rizikem nákazy.

Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, že pokud v posledních 14 dnech navštívili Rakousko, aby dítě z důvodu minimalizace možného rizika zůstalo v domácí karanténě.

Info z 10.3.

Od středy 11. března 2020 vláda ČR zrušila výuku v základních a středních školách do odvolání. Ohledně vyučování a podkladových materiálů pro vaše děti využijte třídní stránky na webových stránkách školy.  Všichni rodiče mají registraci pod svým kontaktním emailem ( uživatelské jméno = email). Zapomenuté heslo lze obnovit odkazem pod přihlašovacím oknem, které je v pravé části obrazovky. V případě technických problémů se obracejte na pana Lomičku (lomicka@nullwaldorfpardubice.cz). Na třídních stránkách budou učitelé od čtvrtka 12.3. postupně vyvěšovat úkoly a materiály pro žáky. Bližší aktuální informace sledujte na www.waldorfpardubice.cz.

Pro rodiče 8. třídy: plánovaný výjezd se z výše uvedených důvodů přesouvá na jiný termín, který bude dle aktuální situace upřesněn.

Informace o dávce nemocenského pojištění – ošetřovné

Nárok na dávku se uplatní tiskopisem Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), který vystaví ošetřující lékař. Zaměstnanec ho neprodleně předá svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Tím je podaná žádost o ošetřovné.

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne

V podatelně školy ( od 8-12 hodin) si můžete nechat potvrdit Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let.