Důležitá upozornění- průběžně aktualizováno

Info z 5. 5. (w-čtení)

Zdravíme v květnovém čase.

Tak jsme se dočkali nejen rozkvetlých stromů, ale o víkendu k nám doputoval i materiál, který blíže popisuje postupné uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství.

Od pondělí 11. 5. nastupuje do školy naše 9. třída, která se bude připravovat především na přijímací zkoušky. Bližší informace dostávají žáci a rodiče přes třídního učitele.

Na základě metodiky a dalších podkladů od MŠMT se připravujeme na otevření školy od 25. května 2020 pro žáky 1. stupně (metodiky najdete na http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss). Podle metodiky budou vytvořeny studijní skupiny v počtu do 15 dětí. V případě, že bude v rámci třídy větší zájem než 15 dětí, bude třída rozdělena do dvou skupin. Každá skupina bude mít svého stálého vyučujícího, který se nemůže měnit. Proto počítejte s tím, že v tomto případě nebudou mít některé děti svého třídního učitele. Rovněž není možné, aby se děti ve skupinách měnily nebo se do skupiny přihlašovaly až po termínu 18. 5. 2020. Po dopolední části (přibližně 8.30 – 12 hodin), která bude obsahově kopírovat domácí vzdělávání, mohou děti místo družiny využít “odpolední zájmovou činnost” (přibližně 12 – 16.00, pro 1. – 3. třídu), kde budou děti pokračovat s jedním vychovatelem ve stejné skupině (jako dopoledne).
Je nutné vše důkladně naplánovat a zajistit veškerá opatření, proto bychom potřebovali od Vás zodpovědět dotazník do tohoto čtvrtka (7. 5. 2020). K závaznému přihlášení budete vyzváni, nejpozdější termín pro přihlášení bude 18. 5. 2020. Po tomto termínu se již přihlásit nelze.
Zvažte, jakou formu dalšího vzdělávání do 30. 6. zvolíte s ohledem na výše uvedené. Děkujeme rodičům 1.- 5. třídy za vyplnění dotazníku.

Dobré časy všem přeje za kolegium školy Milan Barták

Ostatní:

Vážení kolegové,
dovolujeme si vám nabídnout přístup do unikátního online videokurzu E-Bezpečí pro rodiče, který jsme připravili pro rodiče (a další zájemce) jako možnou alternativu vzdělávání v oblasti online bezpečnosti.
Kurz jsme pojali jako sérii online videopřednášek zaměřených na důležitá témata online bezpečnosti – rodiče totiž nechceme nutit číst dlouhé a často nudné distanční texty. Naopak! Videopřednášky s prezentacemi umožní sledovat či poslouchat kurz při jakékoli další činnosti, třeba vaření, žehlení či uklízení, kurz lze kdykoli zastavit, přetočit, poslechnout si daný úsek a prohlédnout si ukázky z kazuistiky apod.
Aktuálně je kurz složen z 6 vzájemně propojených videopřednášek:
1. Co dělají české děti na internetu? (00:12:17)
2. Sexting – rizikové sdílení vlastních intimních materiálů (00:46:28)
3. Kybergrooming a online predátoři (00:56:46)
4. Kybernetická šikana (kyberšikana) (01:05:45)
5. Rizikové výzvy v online prostředí (00:27:07)
6. Bezpečnostní aplikace pro rodiče (00:17:58)
V tuto chvíli mají tedy rodiče k dispozici téměř 4 hodiny zajímavého videoobsahu prezentovaného zkušenými lektory projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci (v budoucnu budeme rozšiřovat o další témata).
Detaily o kurzu naleznete zde:
https://e-bezpeci.cz/index.php/z-nasi-kuchyne/1828-e-bezpeci-pro-rodice-unikatni-videokurz-pro-vsechny-rodice

Zkušební lekci kurzu si můžete vyzkoušet zde:
https://www.e-bezpeci.cz/rodice
heslo: DEMO

Děkujeme za váš čas,
tým projektu E-Bezpečí
vzdelavani@nulle-bezpeci.cz

 

Info ze 24. 4. (w-čtení)

Zdravíme všechny děti a rodiče.

Uběhl další týden v online prostředí, opatření okolo nás se mění každým dnem a my společně s vámi vyčkáváme do konce dubna, kdy mají být zveřejněny podrobnější informace ohledně znovuotevření škol. Tak se těšíme, až se dočkáme a my vám budeme moci zaslat avizovaný dotazník, který již bude s danými doporučeními pracovat. 

Do minulého w-čtení jsme nepřipojili přílohy k textu školního poradenského pracoviště, tak činíme nápravu. 

Zasíláme rovněž náměty na posílení imunity, které dostali i naši starší žáci. Třeba budou inspirovat i vás. Podobně inspirativní je naše W-aření, takže se podívejte, jsou tam nové příspěvky.

Dobré dny nám všem přeje za kolegium školy Milan Barták 

 

Info ze 17. 4. (w-čtení)
Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství
Zdravíme všechny děti a rodiče.
Na základě informací z tohoto týdne dojde k postupnému uvolňování opatření, které se týká i naší školy. Zatím máme pouze informace z veřejných zdrojů stejně jako všichni ostatní, takže netrpělivě čekáme na metodické pokyny příslušných orgánů, na základě kterých budeme moci organizovat výuku od 25. května. Jestli se nic nezmění, tak od tohoto dne se bude i nadále 2. stupeň (6. -9. třída) vzdělávat dálkově až do konce školního roku, žáci 1. stupně (1. – 5. třída) se mohou vzdělávat v budově školy ve skupinách maximálně do 15 žáků. Z toho plyne, že v případě účasti většiny žáků, by byly třídy rozděleny na dvě skupiny, které se nebudou měnit ani míchat a budou mít jednoho stálého učitele či asistenta pedagoga. Personálně i prostorově to jsme schopni zajistit. Ohledně zajištění školního stravování čekáme na pokyny MŠMT. Až budou mít školy potřebné informace k organizaci výuky, budete osloveni dotazníkem ohledně využití této formy vzdělávání, která bude obsahově totožná s domácí výukou (pro  někteřé žáky 1. stupně bude domácí výuka pokračovat nadále). Některé střípky dalších informací (např. ošetřovné po 25. květnu) najdete např. na zde.
Stále se všichni učíme, proto jsme jako učitelé rádi, když i nadále (žáci i rodiče) nám budete dávat zpětnou vazbu ohledně domácího vzdělávání. Ideálně přes třídního, odborného učitele či garanta za jednotlivé stupně (1. stupeň – Petra Krobotová, 2. stupeň- Daniel Vychodil)- email: prijmenizamestnance@nullwaldorfpardubice.cz. 
Níže zasíláme nabídku školních psychologů naší školy a několik dalších odkazů, včetně ověřených receptur pro domácí labužníky. Vyzkoušejte:-).
Dobré dny pospolu vám za celé kolegium přeje Milan Barták
Milí žáci, rodiče, učitelé,
za psychologický tým naší školy bychom se s Vámi rády podělily o několik možností, co dělat v případě, že prožíváte těžkosti spojené s touto komplikovanou dobou. Pro inspiraci, jak zacházet se strachem, úzkostí nebo jak se efektivně učit, přikládáme několik graficky zpracovaných materiálů.
Pokud byste nás potřebovali kontaktovat, neváhejte nám napsat na email kalousova@nullwaldorfpardubice.cz nebo kubistova@nullwaldorfpardubice.cz, rády se s Vámi domluvíme na konzultaci prostřednictvím videohovoru, telefonátu nebo emailových zpráv.
Z krizových linek a dalších podpůrných projektů je možné využít například: Psychoterapeutickou linku Anténa: https://psychoterapie.cz/
Modrou linku bezpečí: https://www.modralinka.cz/
Projekt Dělám co můžu: https://www.delamcomuzu.cz/
Přejeme Vám klid, pohodu a pevné zdraví
Zuzana Kalousová a Eliška Kubištová
Odkazy:
W-aříme s waldorfem
rozhlasový seriál na téma kyberšikany (pro starší děti od 5. třídy)
audio čtenářský deník
Jeden svět na školách zpřístupnil veškerý obsah také pro rodiče a děti. Na dokumentární filmy s výukovými materiály se můžete podívat zde:
https://www.jsns.cz/online-vyuka
 
Info z 3. 4.
Informace 
 
Srdečně vás za kolegium školy zdravíme a čím dál více se těšíme na osobní setkání, která nám nyní tak chybí. Přejeme všem, ať se ve velikonočním čase dotkneme věcí podstatných v kruhu blízkých i sami se sebou.
Abychom zůstali alespoň v sociálním kontaktu na dálku, využíváme kromě jiného i Třídních stránek a postupně i Teams, které jsou součástí Office 365 (viz. předchozí w- čtení). Jak bylo již avizováno, všichni žáci mají zřízeny uživatelské účty, které nyní využívají s rodiči žáci 6. a 7. třídy, žáci 8. a 9. třídy již samostatně s plnou zodpovědností. V příštím týdnu vám prostřednictvím třídních důvěrníků zašleme přístupové údaje pro rodiče z 1. až 5. třídy, abyste se přihlásili pod uživatelským jménem svého dítěte a vstoupili do prostředí Teams (viz. postup níže, včetně kontaktu na technickou podporu). Tento účet není určen pro děti na 1. stupni, je pouze pro vás- rodiče pro případné budoucí využití v rámci komunikace s třídním učitelem, apod. O využití tohoto nástroje budete podle potřeby informování od vašeho učitele. Děti s daným účtem budou pracovat až ve vyšších ročnících na 2. stupni, např. v rámci Informatiky.
Materiály k výuce a zadání úkolů vkládají učitelé zatím na Třídní stránky, od 6. třídy výše již v MS Teams (v kopii stále na Třídních stránkách, kdyby se vyskytl problém). Online výuka je podporou domácího vyučování. Jestliže se vám nepodaří z různých důvodů přihlásit do živých vstupů, nic se neděje, podklady k výuce budou k dispozici stále.  Žákům 2. stupně se ustaluje pevný rozvrh online výuky.
V příštím týdnu bude online výuka probíhat do středy 8.4., pokračovat bude od úterý 14.4. 2020.
Informace k pozměněným zápisům do budoucí první třídy najdete na https://www.waldorfpardubice.cz/zapis-do-1-tridy/.
 
Nyní technické informace pro rodiče a žáky 1. stupně (1.-5. tř.).
Pro případnou komunikaci by měla mít domácnost k dispozici zařízení schopné přijímat obraz a zvuk , včetně mikrofonu. Ms Teams lze používat i v mobilu (třeba nainstalovat aplikaci).
Žáci (rodiče) mají tedy vytvořený vlastní účet: 
v 1. a 5. třídě ve tvaru krestnijmeno.prijmeni@nullwaldorfpardubice.cz (např. josef.krivsky@nullwaldorfpardubice.cz)
Heslo dostante přes vašeho třídního důvěrníka. Z technických důvodů nelze po prvním přihlášení hesla měnit, proto je opatrujte, případně nás individuálně kontaktujte přes email lomicka@nullwaldorfpardubice.cz, heslo zresetujeme a pošleme nové. Účty žáků 1-7. třídy spravují z bezpečnostních důvodů rodiče. S uživatelským účtem (emailem) a heslem se přihlaste podle návodu nebo podle videa. Pro další technickou podporu (přihlášení do Office 365 + technické problémy s připojením, apod.) kontaktujte našeho smluvního partnera [e-kbm.cz]KBM-International – https://e-kbm.cz , který vám ochotně pomůže: technická podpora- email: support@nulle-kbm.cz tel: +420 351 161 205; +420 351 161 206;+420 351 161 201 a to v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30.
Na MS Team se lze přihlásit i přímo přes stránku https://teams.microsoft.com.

 
Zasíláme k seznámení pravidla pro online výuku.
 
Kdo ještě neobjevil rádio Prokop, zasíláme opět odkaz. Lze doporučit např. společnou ranní rozcvičku s Prokopem v 8 hodin ráno:-). https://sites.google.com/waldorfjinonice.cz/radio .
 
Jsme na jedné vlně a občas i v těchto reáliích:-). 
 
Dobrou mysl a nadhled vám přeje celé kolegium školy
 
 
 
Ostatní:
Vážení rodiče, na vzdělávacím programu neziskové organizace Člověk v tísni Jeden svět na školách byl zpřístupněn veškerý obsah také pro rodiče a děti. Na dokumentární filmy s výukovými materiály se můžete podívat zde:
https://www.jsns.cz/online-vyuka
Kateřina Sedláčková – metodik prevence
 
Info z 27. 3. 
Informace k domácímu vzdělávání (27. 3. 2020)
 
Vše je stále v pohybu a všichni se učíme. V online světě vzdělávání využijeme postupně platformu MS Teams (Office 365). Jako škola máme dostatek licencí, učitelé v prostředí Office 365 již pracují několik let, všichni žáci mají připraveny účty se školní doménou. Nyní sbíráme první zkušenosti s žáky 2. stupně při podpoře výuky cizích jazyků a třídnických hodin, které mají podpořit sociální organismus třídní komunity. V daném prostředí se budou sdílet i dokumenty, úkoly, apod. Současné Třídní stránky se jeví v této zátěži jako nevyhovující a nepřehledné, především pro 2. stupeň. Materiály k výuce a zadání úkolů vkládají učitelé zatím na Třídní stránky, od 6. třídy výše budou od příštího týdne v MS Teams (v kopii stále na Třídních stránkách, kdyby se vyskytl problém). Online výuka je podporou domácího vyučování. Jestliže se vám nepodaří z různých důvodů přihlásit do živých vstupů, nic se neděje, podklady k výuce budou k dispozici stále.  Shrnutí: pro 1. stupeň se zatím nic nemění, od 2. stupně přecházíme od příštího týdne na MS Teams. O případných dalších změnách budete informováni. 
 
Nyní technické informace pro rodiče a žáky 2. stupně (6.-9. tř.).
Všichni žáci by měli mít k dispozici zařízení schopné přijímat obraz a zvuk , včetně mikrofonu. Ms Teams lze používat i v mobilu (třeba nainstalovat aplikaci).
Žáci mají tedy vytvořený vlastní účet: 
nově 6. a 7. třída ve tvaru krestnijmeno.prijmeni@nullwaldorfpardubice.cz (např. josef.krivsky@nullwaldorfpardubice.cz)
pro 8. a 9. třídu platí přístupy z minulosti ve tvaru st(kód)@waldorfpardubice.cz (např. st253@nullwaldorfpardubice.cz). Žáci by je měli znát (kdo zapomněl, napíše na email milan.bartak@nullwaldorfpardubice.cz)
Heslo k účtu buď už žáci znají (8. a 9. třída) nebo ho dostante přes vašeho třídního důvěrníka. Z technických důvodů nelze po prvním přihlášení hesla měnit, proto je opatrujte, případně nás individuálně kontaktujte přes email sekretariat@nullwaldorfpardubice.cz, heslo zresetujeme a pošleme nové. Účty žáků 6. a 7. třídy spravují z bezpečnostních důvodů rodiče. S uživatelským účtem (emailem) a heslem se přihlaste podle návodu nebo podle videa. Pro další technickou podporu (přihlášení do Office 365 + technické problémy s připojením, apod.) kontaktujte našeho smluvního partnera [e-kbm.cz]KBM-International – https://e-kbm.cz , který vám ochotně pomůže: technická podpora- email: support@nulle-kbm.cz tel: +420 351 161 205; +420 351 161 206; +420 351 161 201 a to v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30.

Zasíláme k seznámení pravidla pro online výuku.
Na závěr sdílíme odkaz na spřátelenou školu do Jinonic, kde se jim rozehrálo školní rádio https://sites.google.com/waldorfjinonice.cz/radio . Komu prostor a čas dovolí, budeme rádi za jakoukoliv podpůrnou aktivitu, námět či inspiraci i pro ostatní rodiče.
Jsme na jedné vlně.
Za kolegium školy Milan Barták
Info z 20. 3.
Vážení rodiče, milí žáci.
Situace se neustále proměňuje a je pro nás všechny výzvou, jak se k tomu postavíme a jak využijeme prostor, který nám je poskytnut.
Před týdnem jsme zveřejnili doporučující
manuál, jak si lze nastavit denní režim, aby zůstaly pevné pilíře, o které se dá během tohoto času opřít. Po týdenní zkušenosti již sami víte, co se vám daří, co pro vás není, co vám (ne)vyhovuje a co dovolí vaše možnosti. Každý vychází z toho, co má, co může a plně to respektujeme. Na třídních stránkách se objevují podklady od jednotlivých učitelů, které by měly být nyní i jednotně pojmenovány, aby to bylo pro vás přehlednější, část materiálů má být pouze doplňující (nepovinná). Tento týden jsme s pozitivním ohlasem vyzkoušeli online konferenci u žáků 9. třídy, která se jeví jako nejpřímější cesta ke zpětné vazbě a motivace k dalšímu učení. Příští týden se o to pokusíme u dalších tříd 2. stupně. Sami jste zaznamenali, že je velké množství nabídek různých vzdělávacích portálů, elektronických učebnic, které můžete jako doplňkový materiál využívat (např. web MŠMT https://nadalku.msmt.cz/cs). V případě, že potřebujete nějakou individuální podporu od jednotlivých učitelů, neváhejte je s konkrétním tématem, nejasností, nejistotou kontaktovat (email: prijmeni@nullwaldorfpardubice.cz).
K dotazům ohledně hodnocení za toto období uvádíme obecné shrnutí, které s délkou výjimečné situace může být doplněno a aktualizováno:
Při hodnocení budeme brát v potaz přístup žáka k zadaným úkolům a kvalitu jejich vypracování s ohledem na jeho možnosti (individuální, technické, časové).
Budeme pracovat se sebehodnocením žáka.
Po návratu do školy poskytneme zpětnou vazbu na kvalitu domácí práce. Potřebné věci procvičíme a vybereme důležité výstupy. Jejich zvládnutí bude poté hodnoceno.
Ještě jedna praktická informace. Ošetřovné dětí do 13 let by měl řešit nový zákon a měl by platit zpětně po celou dobu uzavření škol. Rodiny, které ošetřovné už čerpají a po devíti dnech jim skončí, nebudou muset posílat novou žádost. Rodiče starších školáků mohou získat podporu zpětně, když o ni požádají přes svého zaměstnavatele a splní podmínky (zdroj: irozhlas.cz). Až budete chtít žádat, napište na adresu sekretariat@nullwaldorfpardubice.cz a paní Andrejsová vám zašle potvrzenou žádost s elektronickým podpisem zpět. Nechoďte kvůli tomu do školy. 
Věřte, že rozumíme tomu, jak je náročná domácí výuka a budeme na to brát zřetel. Sami se učíme za pochodu a snažíme se reagovat na situaci, o které nevíme, jak bude dlouho trvat, proto vás žádáme o vzájemnou shovívavost a podporu.
Dobrou mysl a pevné zdraví přeje za všechny Milan Barták
Info z 16. 3.
Vážení rodiče.
Vzhledem k aktuální a stále se proměňující situaci zasíláme následující informace:
Žáci dostávají úkoly a metodické podklady přes třídní stránky. Na stránkách se mohou registrovat i žáci (platí spíše pro vyšší ročníky), aby mohli samostatně vstupovat do třídního prostředí (https://www.waldorfpardubice.cz/registrace-rodicu/).
Na stránkách školy je doporučující Manuál k organizaci výuky z domova https://www.waldorfpardubice.cz/manual-pro-rodice-zaky-a-zakyne-v-dobe-uzavreni-skol-brezen-2020/. Na internetu je velké množství vzdělávacích portálů, které můžete využít pro zpestření či doplnění výuky (např. https://nadalku.msmt.cz/cs/vzdelavaci-zdroje). Primárně čerpejte z podkladů třídních stránek.
Prosíme, abyste nechodili do konce mimořádných opatření vůbec do školy (do 24.3.). První balíček úkolů k odevzdání (viz. Manuál) bude možný až ve středu 25.3. S učiteli si domluvte případnou schůzku až od 25.3. od 11 hodin dále nebo využijte jiné komunikační kanály. V případě, že budou mimořádná opatření prodloužena, budete o nových termínech informováni.
Potřebujete-li žádost o ošetřovné, kontaktujte paní Jaroslavu Andrejsovou v době od 8 do 12 hodin telefonicky 734647740 nebo emailem andrejsova@nullwaldorfpardubice.cz. Zašleme Vám potvrzenou žádost s elektronickým podpisem.
Smysluplně strávený čas a dobrou mysl vám za školu přeje Milan Barták, ředitel školy
 
Info z 12.3.
Krajská hygienická stanice v Pardubicích zaznamenala vzorek koronaviru u člověka, který se vrátil domů po lyžování v rakouském Bad Gasteinu. Na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR je Rakousko vyhlášeno jako země s vysokým rizikem nákazy.
Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, že pokud v posledních 14 dnech navštívili Rakousko, aby dítě z důvodu minimalizace možného rizika zůstalo v domácí karanténě.
Info z 10.3.
Od středy 11. března 2020 vláda ČR zrušila výuku v základních a středních školách do odvolání. Ohledně vyučování a podkladových materiálů pro vaše děti využijte třídní stránky na webových stránkách školy.  Všichni rodiče mají registraci pod svým kontaktním emailem ( uživatelské jméno = email). Zapomenuté heslo lze obnovit odkazem pod přihlašovacím oknem, které je v pravé části obrazovky. V případě technických problémů se obracejte na pana Lomičku (lomicka@nullwaldorfpardubice.cz). Na třídních stránkách budou učitelé od čtvrtka 12.3. postupně vyvěšovat úkoly a materiály pro žáky. Bližší aktuální informace sledujte na www.waldorfpardubice.cz.
Pro rodiče 8. třídy: plánovaný výjezd se z výše uvedených důvodů přesouvá na jiný termín, který bude dle aktuální situace upřesněn.
Informace o dávce nemocenského pojištění – ošetřovné
Nárok na dávku se uplatní tiskopisem Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), který vystaví ošetřující lékař. Zaměstnanec ho neprodleně předá svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Tím je podaná žádost o ošetřovné.
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.
https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne
V podatelně školy ( od 8-12 hodin) si můžete nechat potvrdit Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let.
 
 

Tiskopis – ošetřovnéStáhnout