Potřebné informace

Aktualita k 12. 10.: PRO ŽÁKY V DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ: Automaticky je všem strávníkům odhlášen oběd během distančního vzdělávání. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE MÍT ZÁJEM ODEBÍRAT OBĚDY I BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY, PŘIHLASTE SI OBĚDY NA KONKRÉTNÍ DNY A VYZVEDNĚTE SI JE V ČASE 11. 45- 12.00 NEBO 14.00- 14. 15.

Z důvodu zvýšených epidemiologických opatření nebude pro rodiče a zákonné zástupce strávníků možné od 1.9.2020 vstupovat do prostor školní jídelny, vyzvednout oběd v první den nemoci strávníka. Výdej bude umožněn přes boční vchod do ŠJ (u zelené branky). Na okně u zelené branky je umístěn a označen zvonek pro přivolání pracovnice ŠJ, rodiče sdělí jméno strávníka a vyčkají přinesení oběda v jednorázovém menu obalu. Výdej tohoto oběda je možný v čase 11:45 – 12:00. (Výjimka: během dist. vzdělávání i v čase 14.00- 14. 15 hod.).

Přihlašování a odhlašování obědů (aktuálně k 1. 9. 2020)

Přihláška ke stravování je ke stažení zde: přihláška stravování. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v podatelně školy paní Andrejsové.

Po registraci přihlášky obdržíte na Vámi zadaný kontakt email s přihlašovacími údaji do školního stravovacího systému. Tento systém využívejte i k odhlašování obědů (případně emailem na kuchyn@nullwaldorfpardubice.cz POUZE DO 7 HODIN téhož dne). Od 1. 9.2020 již nebude možné odhlašovat obědy telefonicky na záznamník.

Přihlášení do stravovacího systému školy přes internet www.strava.cz nebo přes mobilní aplikaci (dostupné pro Android a iOS) – číslo zařízení je 1569. Zde je k dispozici přehled plateb, jídelní lístek, možnost odhlášení či přihlášení jídla.

Dítě, přihlášené k odběru obědů, je automaticky přihlášeno po celou dobu školní docházky. Pokud chce zrušit odebírání obědů je NUTNÉ ODHLÁSIT STRÁVNÍKA PÍSEMNĚ nebo emailem. Nestačí přestat platit zálohy na stravné.

Tým školní kuchyně

O spokojenost malých a velkých strávníků se stará kolektiv kuchyně ve složení: vedoucí školní jídelny: Mgr. Olga Chlápková, vedoucí kuchařka: Šárka Kučerová, kuchařka a administrativní podpora: Hana Novotná, pomocná kuchařka: Emílie Kolínová

 Školní jídelna je součástí základní školy. V jídelně připravujeme denně 1 druh jídla, který se skládá z polévky, hlavního chodu a doplňku, kterým může být salát, dezert nebo ovoce, zelenina. V jídelně vaříme pestrou stravu podle zásad zdravé výživy, řídíme se vyhláškou o školním stravování pro základní školy.

 Proč se stravovat v naší jídelně:

  • používáme čerstvé a kvalitní suroviny od prověřených dodavatelů
  • sledujeme složení surovin a na jejich dodavatele klademe vysoké nároky
  • přednostně nakupujeme suroviny lokálního českého původu
  • část sypkých surovin jako jsou obiloviny, mouky, těstoviny nakupujeme v bio kvalitě
  • do jídelníčku zařazujeme stále ještě ne příliš tradiční potraviny jako je pohanka, bulgur, quinoa, jáhly, tempeh
  • denně je v rámci pitného režimu výběr ze 2-3 možností, součástí je vždy nedoslazovaná voda
  • pokrmy vaříme s radostí a nadšením

 Všem našim strávníkům přejeme dobrou chuť.

Olga Chlápková, vedoucí ŠJ

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021) podle toho, jakého věku v daném období dosáhnou. Žák, který dosáhne 11 (15) let během školního roku 2020/21, třeba až v srpnu, je po celý školní rok veden ve vyšší kategorii. Přeplatky se vrací do administrativního konce školního roku, tj. do srpna.

věk cena za oběd měsíční záloha průměrný počet dní v měsíci je 21
7 – 10 26,-Kč 546,-Kč
11 – 14 28,-Kč 588,-Kč
15 a více 31,-Kč 651,-Kč

Úhrada :

číslo účtu – 230 078 0001 / 2010 – vždy nejpozději k 20. dni předchozího měsíce (první platba v srpnu, poslední v květnu). Variabilní symbol : čtyřmístný speciální kód žáka (pokud si nejste jisti, možno osobně v kanceláři školy ověřit) Stravné je tedy placeno zálohově, tzn. na měsíc dopředu. Stravné je nutné platit včas, v případě neúhrady k datu splatnosti se může stát, že se v systému včas nenačtou připsané platby a strávník nebude mít aktivní kartu na oběd. 

Odhlašování :

V případě nemoci dítěte si můžete první den nemoci oběd vyzvednout do jednorázového menu boxu, který vám bude spolu s obědem vydán v době 11:45 – 12:00. Další obědy je NUTNÉ odhlásit! Neodhlášené obědy propadají bez náhrady!

  1. Samostatně na www.strava.cz či pomocí mobilní aplikace- číslo zařízení 1569 + vaše přihlašovací údaje.
  2. emailem na adresu kuchyn@nullwaldorfpardubice.cz.

Vyzvednutí oběda :

Obědy se vydávají na Pardubickou kartu, kterou lze používat i k hromadné dopravě, je třeba ji nechat aktivovat ve ŠJ. Obědy nebudou žákům vydávány v případě opakovaného jejího nenošení. Ztrátu karty lze také řešit přes ŠJ a to: žák zaplatí poplatek 50,-Kč a my zajistíme kartu novou (po dobu než se mu vyrobí nová karta, může chodit na obědy).

Jídelna vychází vstříc i s přípravou bezlepkové diety. V tomto případě je třeba kontaktovat zástupce vedení kuchyně přes email: jidelna@nullwaldorfpardubice.cz

Výdej stravy v první den nemoci ZMĚNA:

Z důvodu zvýšených epidemiologických opatření nebude pro rodiče a zákonné zástupce strávníků možné od 1.9.2020 vstupovat do prostor školní jídelny, vyzvednout oběd v první den nemoci strávníka. Výdej bude umožněn přes boční vchod do ŠJ (u zelené branky). Na okně u zelené branky je umístěn a označen zvonek pro přivolání pracovnice ŠJ, rodiče sdělí jméno strávníka a vyčkají přinesení oběda v jednorázovém menu obalu. Výdej tohoto oběda je možný v čase 11:45 – 12:00.

Děkujeme za pochopení.

V případě podrobnějších informací se obraťte na vedoucí ŠJ paní Olgu Chlápkovou, email: jidelna@nullwaldorfpardubice.cz, tel. 736 623 368