Dotazníkové šetření Mapa školy

V průběhu února 2018 proběhlo na naší škole dotazníkové šetření Mapa školy 2018. Svůj pohled na školu v něm mohli formulovat všichni, kteří se života školy přímo účastní – žáci školy, jejich rodiče a všichni zaměstnanci školy. Všem zúčastněným děkujeme za čas, který nad dotazníkem strávili. Nyní jsme obdrželi souhrnnou zprávu, v níž se můžeme dočíst, jaké výstupy nabízí tato forma dotazování, v čem výsledky odrážejí skutečný stav a jsou podnětem k zamyšlení a rozvoji, případně v čem se pohledy liší už jen díky specifikám naší školy a školního společenství (všechny školy dostaly stejnou formu dotazníku). V naší práci se budeme společně s vámi dále snažit pozitivně ovlivňovat chod školy a naplňovat tím koncept waldorfské pedagogiky.

Níže je vyvěšeno souhrnné hodnocení pro rodiče, se kterým budou seznámeni i třídní důvěrníci na svém pravidelném setkání. Součástí šetření je i konzultace s odborníky ze Scia pro vedení školy, kam byli pozváni i zástupci představenstva Spolku rodičů. Ta by měla proběhnout do konce roku. Podrobná analytická zpráva bude sloužit pro zkvalitnění další práce kolegia a jednotlivých třídních učitelů, ostatních pedagogů a zaměstnanců školy.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 161 základních škol, 26 středních škol a 60 mateřských škol. Za naši školu se šetření zúčastnilo 132 rodičů, 16 učitelů, 174 žáků a 8 provozních zaměstnanců.

Níže uvádíme odpovědi na doplňující otázky za naši školu:

Otázky waldorf

Souhrn_ZŠ