Covid v blízkosti školy. Kdy a jak dát vědět?

Vážení rodiče.

Pravděpodobně častěji se bude stávat, že se dostaneme do kontaktu s COVIDEM v různé formě. Jako škola vás informujeme a budeme i nadále přes třídní stránky obratem informovat o tom, že je v dané třídě/ třídách někdo pozitivně testovaný (bez udání jména). Tuto informaci získáme od vás rodičů nebo od KHS. Doporučujeme však, aby rodiče dětí, které jsou Covid pozitivní či byly v rizikovém kontaktu, aby o této skutečnosti informovali ostatní rodiče ve třídě, kteří pak mohou dle vlastního uvážení činit další kroky. Nemusí se jednat jen o pozitivně testované v izolaci (o tom podá zprávu škola), ale i o žáky v karanténě. Jako škola často tuto informaci vůbec nemáme anebo se k nám dostane oklikou a se zpožděním. Stále je třeba sledovat zdravotní stav dětí, zda nemají příznaky onemocnění (rýmu, kašel, ….) a v případě příznaků neposílat děti do školy, kontaktovat pediatra a podat nám prostřednictvím třídního učitele zprávu o výsledku vyšetření. Děkujeme.

Pevné zdraví  přeje Milan Barták, ř.š.

PS: Odkaz na příznaky Covid 19 u dětí: https://koronavirus.mzcr.cz/jak-se-projevuje-covid-19-u-deti-vetsinou-nijak-nebo-mirne/