Cesty k přírodě

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Příjemce podpory: Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867
Registr. číslo GP: CZ.1.07/1.1.03/02.0005
Termín realizace: 1. 10. 2009 – 31. 12. 2011

O projektu

Po řadě úspěšně realizovaných projektů jsme se v roce 2008 rozhodli zažá
dat o prostředky zOperačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), abychom mohli dále rozvíjet a zvyšovat kvalitu výuky. Grant se nám podařilo získat, a tak jsme v letech 2009 – 2011 realizovali projekt s názvem Cesty k přírodě, jehož hlavním cílem byl rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve škole.

V rámci tohoto projektu probíhahla celá řada aktivit – vzdělávací semináře pro pedagogy a pro žáky školy, tvorba a inovace tematických výukových materiálů, pilotní ověřování a v neposlední řadě tvorba školní zážitkové zahrady na pozemku školy.

 

1) Vzdělávací semináře

Jednou z klíčových aktivit projektu byly vzdělávací semináře pro pedagogy a žáky naší školy. Celkem se uskutečnilo 6 seminářů se zajímavými tématy zaměřenými právě na environmentální vzdělávání ve výuce:

 • dva semináře výroby bambusových fléten
 • seminář Botanika a astronomie
 • seminář Pozorování přírody
 • seminář Zahrada a její organizace
 • seminář Výtvarné umění ve vyučování EVVO

Semináře probíhaly po celou dobu realizace projekt a jak pro učitele tak pro žáky byly příležitostí se zabývat těmito tématy více do hloubky a také možností se setkat s českými i zahraničními lektory – odborníky na daná témata.

 

2) Zážitková zahrada

Další část projektu tvořila tvorba zážitkové zahrady na pozemku naší školy. Na jejím budování se intenzivně podíleli jak učitelé, tak žáci z naší školy pod vedením odborníků. Naším cílem bylo vybudovat zdravou, tzv. permakulturní zahradu, jejíž součástí je také vodní ekosystém s jezírkem. Postupně jsme se věnovali kultivaci pozemku a likvidaci staré dlažby, vytvoření reliéfu zahrady, výsadbě rostlin a stromků a tvorbě zdravého kompostu. Součástí zahrady je také bylinková zahrádka. Pod vedením odborníků jsme spolupracovali na tvorbě jezírka s potůčkem, které se staly srdcem celé zahrady. Žáci 9. třídy se zapojili do výroby dřevěných laviček. Z nevlídného koutu u zdi se tak postupně stalo příjemné místo plné zeleně a života, kde žáci rádi tráví svůj čas o přestávkách.

3) Tvorba a inovace vzdělávacích materiálů

Třetí klíčovou aktivitou byla tvorba a inovace výukových materiálů a revize ŠVP. Naší cílem bylo vytvořit komplexní program pro realizvání výuky v oblasti EVVO a zdravého životního stylu.Několik měsíců tak učitelé zpracovávali podněty ze seminářů i ze své praxe a pracovali jak na vytvoření zcela nových, tak na inovaci stávajících produktů.

Jednalo se o tyto produkty:

 • Komplexní program realizace EVVO
 • Výroba fléten
 • Zahrada a její organizace
 • Zpracování přírodních materiálů – inovace produktu
 • Pozorování přírody – botanika, astronomie
 • Pozorování přírody – pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a v ekovazbách
 • O půdě, vodě a energii – inovace produktu
 • Od zrna ke chlebu – inovace produktu

Všechny tyto produkty jsou všem zájemcům volně dostupné v kanceláři školy.

 

Projekt „Cesty k přírodě“ umožnil pedagogům školy rozšířit si odborné znalosti a rozvjet dovednosti, a tak dále zkvalitňovat výuku a práci s dětmi. Žákům naší školy umožnil poznávat svět i přírodu okolo nás a skrze toto poznání tak rozvíjet své znalosti, cítění a vůli a také a manuální dovednosti. .

Fotografie z projektu si můžete prohlédnout v sekci Fotogalerie