Branný den

V pátek 23. ledna u nás bylo živo. Pod taktovkou naší metodičky školní prevence Mgr. Aleny Klímové proběhl “branný den”, při kterém na naši školu navštívilo několik policistů, hasičů a školitel BESIPU. Děti se dozvěděly mnoho důležitých informací o poskytování první pomoci, bezpečnosti silničního provozu a chování v mimořádných situacích. Užili jsme si i spousty legrace, chyběl jenom pochod v igelitových pytlících, snad příště.