Archiv autora: Pavel Lomička

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016

Zápis do první třídy pro školní rok 2015/2016 Ředitel školy v souladu s § 46 odst. 1 a § 36 odst. 4 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje termín…

Noční družiny

V školní družině pravidelně dvakrát do roka pořádáme “noční družinu” Poslení proběhla  16. 10. 2014 a zúčastnilo se jí 43 dětí . Odpoledne nás navštívila paní Němcová s minizoo. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí ze života mývala, skunka, veverky a…

Martinské rohlíčky

Děkujeme všem rodičům, kteří přišli pomáhat s pečením Martinských rohlíčků. Rohlíčků bylo nakonec tolik, že ještě druhý den jsme s nimi s prvňáčky obešli všechny třídy a rozdávali jsme a rozdávali.