Archiv autora: Milan Barták

Plánovaná revize rámcových vzdělávacích programů

Na uvedených  odkazech najdete shrnutí týkající se plánované revize RVP. Zdroj: W-sdružení Písek (http://www.zssvobodna.cz/w-sdruzeni-pisek/revize-rvp)   Zde je několik dokumentů(viz níže), které jsme našli a sehnali k “revizi RVP”. První dva jsou dokumenty z NUV – http://www.nuv.cz/t/navrh Jejich vize je pro nás dost šílená –…