Archiv autora: Milan Barták

Aktuální informace k otevření školy k 25. 5. 2020- wčtení

Vážení rodiče žáků 1. až 5. ročníku, od 25. 5. 2020 zajistíme vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku.  Sdělení informace  o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách: Děkujeme všem rodičům, kteří…

Důležitá upozornění- průběžně aktualizováno

Info z 5. 5. (w-čtení) Zdravíme v květnovém čase. Tak jsme se dočkali nejen rozkvetlých stromů, ale o víkendu k nám doputoval i materiál, který blíže popisuje postupné uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství. Od pondělí 11. 5. nastupuje do…

W- čtení 20. 3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci. Situace se neustále proměňuje a je pro nás všechny výzvou, jak se k tomu postavíme a jak využijeme prostor, který nám je poskytnut. Před týdnem jsme zveřejnili doporučující manuál, jak si lze nastavit denní režim, aby zůstaly…

Ruční práce 1.-9. třída

Milí žáci a rodiče. Využijme možnost napříč všemi třídami od první do deváté třídy účastnit se společného projektu “já chráním tebe, ty chráníš mě” a využít vaši šikovnost a kreativitu. V rámci Ručních prací vyrobte pro sebe, své blízké, sousedy, pro kohokoliv…

W- čtení 16.3.

Info z 16.3. Vážení rodiče. Vzhledem k aktuální a stále se proměňující situaci zasíláme následující informace: Žáci dostávají úkoly a metodické podklady přes třídní stránky. Na stránkách se mohou registrovat i žáci (platí spíše pro vyšší ročníky), aby mohli samostatně vstupovat…