W 100 v Pardubicích minulostí

Výstava W100 je minulostí a čtvrteční přednáškou Godiho Kellera byla důstojně ukončena. Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na její přípravě, propagaci, instalaci, deinstalaci, odvozům, hlídáním v galerii, na doprovodných akcích, … Byla to nejen oslava stoleté waldorfské pedagogiky, ale zároveň připomenutí, že věci týkající se vzdělávání našich dětí nejsou a nebudou samozřejmé. Je třeba věnovat neustále pozornost věcem, jenž pro nás mají hodnotu, smysl a být aktivní ve společenství podporujícím způsobem. Díky vám za to.
 
Těšíme se naviděnou se všemi na tradičním jarmarku v sobotu 30. listopadu ve škole a poté na vánoční hře 19. prosince v evangelickém kostele ve Sladkovského ulici !!!
 
Za školu Milan Barták

Symbolický dárek- konečně české titulky!!!

https://youtu.be/Ug8Zw49KtgY

 

 

 

 

 

ZVEME NA ČTVRTEK S GODI KELLEREM !!!

ÚČAST NA PŘEDNÁŠCE SE POČÍTÁ DO KRITÉRIÍ V RÁMCI ZÁPISU DO 1. TŘÍDY- POZOR: PŘEDNÁŠKA SE KONÁ V GALERII MACHOŇOVI PASÁŽE!!!