Aktuality ze školní jídelny

Vážení rodiče – věnujte prosím pozornost zprávám ze školní jídelny

Připomínáme, že první záloha na stravné měla být načtena na našem školním účtu nejpozději 20.8.2018. S novým školním rokem 2018/2019 nebudou přihlášeny obědy těm dětem, které nebudou mít dostatek finančních prostředků na svém stravovacím kontě. V praxi to znamená, že obědy budou přihlášeny pouze na období, které uhradíte. V případě, že nebudou platby zasílány včas, může dojít k prodlevě přičtení platby na konto strávníka. Překontrolujte prosím také výši, kterou zasíláte – mezníkem je 11. a 15. rok dítěte.

Věk 7 – 10 let  měsíční záloha 546kč

Věk 11 – 14let měsíční záloha 588kč

Věk 15let a více měsíční záloha 651kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku podle toho, jakého věku v daném školním roce dosáhnou. Nikoliv s jakým věkem do daného školního roku vstupují.

Jako variabilní symbol slouží čtyřmístný kód žáka, který jste si většinou převzali osobně v kanceláři školy. Pokud použijete jako variabilní symbol jiné číslo (např. i rodné, jako tomu bylo doposud), platba nebude automaticky přiřazena a může se tedy stát, že Vaše dítě nebude mít přihlášeny obědy.