Aktuality k zahájení školního roku

 

Organizační informace- září 2021

  • Všeobecné informace k organizaci školního roku naleznete zde.
  • Do školy nastupujeme ve středu 1. září.
  • Žáci 2. – 9. tříd mají vyučování 1. září od 8.30h. do 9.30 hodin.
  • Informace pro žáky 1. třídy obdrží jejich rodiče v samostatném dokumentu emailem. Naši prvňáčci se s rodiči shromáždí 1. září v 8. 15 u zadního vchodu do tělocvičny (vstup zadní bílou a zelenou branou od MŠ Češkova).
  • Školní družina zahájí provoz ve čtvrtek 2.9. v 6.30 hod. ranní družinou v budově školy (boční vchod). Odpolední družina probíhá od konce vyučování do 16.30 pro všechna oddělení. Třídy 1. a 2. mají zázemí pro družinu v domečku – naproti DDM Delta., 3. a 4. třída mají zázemí v budově školy ve třídě ranní družiny a na školním hřišti do 15.30h, pak přechází do domečku školní družiny. 
  • Vyučování ve dnech 2. a 3. září:

1.třída – 11. 15 hod. + oběd, 2. a 3. třída – 11.45 hod. + oběd, 4. a 5. třída – 12.05 hod. + oběd, 6. a 7. třída – 12.20 hod. + oběd, 8. a 9. třída – 12.35 hod. + oběd

Od pondělí 6. září budeme vyučovat podle rozvrhu (1.- 9. třídy)

  • Informace k testování a opatření naleznete zde
  • Na pondělí 27. září je vyhlášeno ředitelské volno pro žáky školy.
  • Aktuální rozvrhy naleznete zde.
  • Aktuální vydání občasníku Waldorfinky 2020-2021 naleznete zde. V sekretariátu školy je možné objednat si jeho tištěnou podobu.