Akce na příští týden

Dobrý den,

v pondělí 24.9.2018 čeká děti v hodinách Ručních prací a Dílen cesta za pořízením potřebného vybavení pro svou práci.

Ti, kteří mají v září Ruční práce, si půjdou s paní učitelkou Tošovskou zakoupit látku na šití oblečení. Je zapotřebí, aby měli s sebou cca 500,-Kč.

Ti, kteří mají v září Dílny, pojedou s panem učitelem Lomičkou do Truhlářství v Nemošicích. Na cestu je potřeba mít buď Pardubickou kartu nebo 2 jízdenky (cesta tam a zpět).

V úterý 25.9.2018 pojedeme celá třída na exkurzi do Elektrárny Opatovice a Úpravny vody a čističky odpadních vod Hrobice. Sraz v 8,20 hod. na autobusovém nádraží. S sebou jídlo (svačina, oběd) a pití, cca 50,-Kč na jízdné (díky nynějším slevám by děti měly platit pár korun). Ti, kterým již bylo 15 let by měli mít nějaký doklad, kterým jsou schopni prokázat svůj věk, děti do 15 let věk prokazovat nemusí. Návrat do Pardubic by měl být mezi 14 – 15 hodinou, rozchod bude na autobusovém nádraží. V případě, že by někdo potřeboval vystoupit na jiné zastávce (případně jet z Hrobic jiným autobusem), musí mít toto potvrzeno rodiči písemně.

Ve středu 26.9.2018 půjdeme v rámci vyučování na Evropský den jazyků v Britském centru a Goethe institutu v Pardubicích.

Zbývající část sešitu z chemie naskenuji v pondělí.

Přeji příjemný víkend.

Monika Hodíková

asistentka