41. W – čtení od 9. června 2018

Přehled akcí

Akce, časy a podrobnosti naleznete v  kalendáři školy.

 •  10. 6. 9. třída – odjezd do Švýcarska
 •  11. 6. 8. tř. – Putování aneb Poznej sám sebe Železné hory
 •  12. 6.
 •  13. 6. 3. tř. – muzeum řemesel Letohrad
 •  14. 6. Anthroposofická pobočka
 •  15. 6. Přespávání Dramaťák – pí. Renata Šťastná; Vystoupení 2. tř. a instrumentálního souboru Dity Veselé pro 1. stupeň
 •  16. 6.
 •  17. 6. návrat 9. tř. ze Švýcarska
 •  18. 6. tř. – návštěva záchranné stanice Žleby; 7. tř. – výjezd zaměřený na Nj, D a Z – Hrádek nad Nisou, Zittau, Oybin
 •  19. 6. Představení dramaťáku pí. Renaty Šťastné – pro 1. – 5. třídu a odpoledne pro rodiče
 •  20. 6. Koncert – Po stopách novodobé historie; Kin-ball turnaj O pohár starosty – basketbalove hale Hvezdy; 6. tř. – aj představení pro rodiče a závěrečné rozloučení v družině
 •  21. 6. Anthroposofická pobočka
 •  22. 6. Jánská slavnost 1. – 5. tř.

Kroužky – info

Úterní dramaťák
V úterý 12. 6. nebude dramaťák B. Machové. Náhradní hodina proběhla v pátek 8. června.

Hodina pohybu navíc
V měsíci červnu již nebude probíhat pro děti z 1.tř-3.tř. Hodina pohybu navíc (poslední lekce proběhla na konci května).

Keramický kroužek
V měsíci červnu proběhne závěrečná lekce keramiky s dětmi si rozdáme výrobky, popovídáme a uděláme posezení s občerstvením.
Předpokládaný termín : 18.6. od 14.00- 15.00h.

Zveme vás na představení dramaťáku paní Šťastné

Úterý 19. června 10:20 – 11:00
Úterý 19. června 16:45 – 17:30

Program:
Lidožroutská etuda – krátká scénka (cca 7 min)
Pat a Mat – krátká scénka (cca 5 min)
Pohádka O staré bambitce (cca 20 min)

GDPR a převzetí jedinečného kódu žáka školy

Vážení rodiče, v souvislosti s účinností nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, GDPR, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů provedla škola k 25. 5. 2018 kontrolu osobních údajů, které zpracovává pro splnění právních povinností, pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo subjekt údajů udělil souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

V pondělí 11. 6. 2018 dostanou žáci tištěný dokument Souhlas se zpracováním osobních údajů s přehledem dat s konkrétními účely, která škola může zpracovávat pouze se SOUHLASEM. Dokument k vyplnění je také přílohou této informace. Prosíme vás o vyplnění dokumentu a osobního dodání do školy. Neposílejte dokument po dítěti. Zároveň obdržíte jedinečný kód žáka školy (JKŽ), který bude sloužit k identifikaci žáka po dobu jeho školní docházky, např. jako variabilní symbol pro platby do školní družiny, školní jídelny, školní výjezdy apod.

Využijte následující termíny:
Podatelna školy (v přízemí vpravo): 13.6. (st), 14.6. (čt), 20.6. (st), 21.6. (čt), 28.6. (čt) v čase od 8-16 hodin.

Děkuji Milan Barták, ředitel školy

souhlas_tabulka_rodiče_ZŠW 28052018

Komunikační síť školy

Na webu je umístěna komunikační síť a návod pro rodiče, jak postupovat, když něco potřebují řešit (společný výstup kolegia a Spolku rodičů, 2016). Jak řešit požadavky a problémy: https://www.waldorfpardubice.cz/zakladni-skola/spolek-rodicu/.

Družina přihlášky

Od 5.6. do 20.6.2018 můžete odevzdávat zápisní lístky do školní družiny pro nadcházející školní rok. Bližší informace i zápisní lístky naleznete na https://www.waldorfpardubice.cz/skolni-druzina/

Po odevzdání zápisového lístku obdržíte registrační číslo (vyplní po odevzdání zápisového lístku škola- kancelář v přízemí u paní Jaroslavy Andrejsové, v čase 7.30-12 hod., ve čtvrtek 7.6. a  14.6. od 7.30- 17 hod.) Pod tímto číslem bude v posledním červnovém týdnu zveřejněno přijetí/nepřijetí žáka do ŠD.

Termín odevzdání: do středy 20.6.2018

Závěrečná slavnost

Srdečně vás zveme na závěrečnou slavnost ve středu 27. 6. od 17.00 hod v KD Dukla. Program: vystoupení sborečku (4. – 6. tř.) a sboru (7. – 9. tř.), divadlo 9. třídy “Tajemství staré bambitky”. Rodiče a deváťáci mají po vystoupení společné posezení v pizzerii “Garáž”.

Odhlášky a přihlášky stravy – konec školního roku.

Vážení rodiče, školní jídelna v tomto školním roce vaří naposledy ve čtvrtek 28. 6. 2018. Odhlášky a přihlášky obědů na poslední školní týden jsou možné pouze do neděle 24. 6. 2018 do 24 hodin. Děkujeme za pochopení.

Jánská slavnost

Vážení rodiče, v pátek 22. června se bude konat Jánská slavnost pro 1. – 5. třídu. Prosíme opět o přípravu pohoštění, uvítáme hlavně ovoce a zeleninu. Děkujeme.

Ostatní

Konference Lidskost ve světě médií

Zdravím Vás,
dovoluji si upozornit, že na stránkách www.iwaldorf.cz byl umístěn odkaz na videozáznam z konference Lidskost ve světě médií. Video výstupy z konference naleznete též na stránce https://vimeopro.com/kameramancz/lidskost
Jsou tam všechny přednášky v originálním znění a ty cizojazyčné také s českým překladem.
S pozdravem Tomáš Petr

Nový běh waldorfského semináře 2018

Od října 2018 budeme otevírat další běh (tříletého) semináře waldorfské pedagogiky. Bude sestávat z 9 víkendových setkání v průběhu školního roku 2018/19 a následně týdenního soustředění v období letních prázdnin.
Větší část víkendových setkání se bude odehrávat v Praze, několikrát v průběhu roku ale také navštívíme i mimopražské waldorfské školy. Více na www.waldorfskapedagogika.cz

Leták ke studiu ke stažení: waldorf-brno-letak-09

Vědecko-technický jarmark Univerzity Pardubice – 14. 6.