40. W – čtení od 16. června 2017

Přehled akcí

 • V úterý 20. června se od 16:00 koná rodičovská schůzka 4. třídy a divadelní představení rodičů.
 • V úterý 20. června se od 17:00 koná rodičovská schůzka 6. třídy.
 • V úterý 20. června a ve středu 21. června proběhne v rámci včelařského kroužku MEDOBRANÍ.
 • Ve středu 21. června proběhne v rámci vyučování hudebně výukový program o vodě pro 1. a 2. třídu.
 • Ve středu 21. června jde v rámci vyučování 4. a 5. třída na program Pardubické pověsti.
 • Ve čtvrtek 22. června se naši Kin-balisté účastní turnaje v Pardubicích.
 • Ve čtvrtek 22. června od 16:45 zahrají děti ze 3. třídy divadlo O králi Šalamounovi.
 • Ve čtvrtek 22. června od 17:30 si zahrají děti a rodiče z 5. třídy divadelní představení v Paletě.
 • V pátek 23. června se v dopoledních hodinách koná Jánská slavnost pro 1. – 5. třídu.
 • V pátek 23. června se 9. třída účastní vzpomínkové akce Silver A.
 • V pondělí 26. června přijede do 3. třídy truhlář a kovář Jiří Švarc.
 • V pondělí 26. června se dopoledne koná hudebně-eurytmické vystoupení 9. třídy z waldorfské školy v Jinonicích. Od 10:30 pro 1. – 4. třídu, od 11:15 pro 5. – 9. třídu. Zveme všechny zájemce i z řad rodičů.
 • V úterý 27. června se od 11:00 koná koncert finského smyčcového kvarteta. Přijďte se podívat.
 • V úterý 27. června jste od 16:00 zváni na představení dramatického kroužku Toník a Kulička. Hra je vhodná pro menší děti.
 • V úterý 27. června se od 17:00 koná mimořádná členská schůze Spolku rodičů. Téma – platby do Spolku na příští rok.
 • Ve středu 28. června se od 17:00 koná Závěrečná slavnost, kde shlédneme divadelní představení 9. třídy.
 • Ve čtvrtek 29. června se od 16:00 koná ve Violce Jitřenková slavnost (loučení s předškoláky).
 • V pátek 30. června se rozdává vysvědčení a začínají prázdniny.

Jánská slavnost – kůra na lodičky!

Vážení rodiče, obracíme se na vás s žádostí o kůru na vyrábění lodiček, kterou můžete nosit do kanceláře školy. Předem mnohokrát děkujeme. Rodiče dětí z 5. třídy.

Medobraní

Kromě našich pilných žáků a učitelů pracují ve škole pilně každý den již téměř 2 měsíce také školní včely. A protože počasí se nakonec umoudřilo a snůška v Pardubicích byla více než vydatná, přinesla jejich práce plody v podobě téměř tří nástavků plných medu. Aby se teď med z úlů přesunul do sklenic, ze kterých ho budeme moci mlsat, musí projít procesem zvaným medobraní přes zvláštní zařízení zvané medomet. V úterý 20. 6. a ve středu 21. 6. budeme ve škole medovat s kroužkem včelařství vždy od 13 do 15 hodin v garáži na školním dvoře. Zveme rodiče žáků z kroužku včelařství i další zájemce z řad rodičů a žáků, aby se přišli podívat, případně přiložit ruku k dílu.

 

Kulička a Toník

Zveme vás na divadelní představení Kulička a Toník, které sehraje dramatický kroužek v úterý 27. června od 16 hodin v eurytmickém sálu školy.

plakátek-Kulička a Toník

Organizace posledního týdne

Poslední týden se žáci učí dle rozvrhu do 28. 6. bez odpoledního vyučování.
Ve čtvrtek 29. 6. jsou třídy po celý den se svým třídním učitelem.
V pátek 30. června se sejdeme v 8 hodin na školním hřišti. Po rozloučení s deváťáky následuje předávání vysvědčení v kmenových třídách. Předpokládaný konec 9:00 až 9:30. Jídelna v pátek již nevaří. 🙂
Kolegium učitelů se s 9. třídou rozloučí v 10 hodin.

Stavba pece

V rámci epochy Stavba domu se třetí třída rozhodla, že postaví pec na chleba. Ve čtvrté třídě je čeká proces pečení chleba z obilí, které si vypěstovali v tomto školním roce, takže vlastně budou první, kdo ji vyzkouší. Více na:     http://www.skutecnezdravaskola.cz/aktuality/skolni-blog/stavba-venkovni-pece-projekt-3-tridy

Hudební tábor – volná místa

Na letním táboře, který se koná od 23. 7. do 30. 7. v Maďarsku, jsou ještě volná místa pro muzikanty od 6. třídy výše. Máte-li zájem, kontaktujte paní učitelku Krobotovou. Cena je 200 euro plus jízdenka vlakem.

Děti Online

Nabízíme odkaz na zajímavý dokument České televize týkající se světa, v němž dnes vyrůstá mladá generace a dospělým klade otázku, jak tuto skutečnost smysluplně uchopovat:  http://www.ceskatelevize.cz/porady/11307104925-deti-online/ .

Ostatní

Dobrý den,
rád bych Vás osobně pozval na workshop masek věnovaný archetypům sedmi planet a jejich působení na člověka, který se koná pod vedením Mika Chase ve vzdělávacím centru Otevřeného prostoru v Trpoměchách u Slaného ve dnech 11. až 14. srpna 2017.

Sedm planet, podobně jako čtyři temperamenty, představuje sadu archetypů, jejichž typologie je prodchnuta mnoha významy a pomáhá nám poznávat život v širších souvislostech přesahujících každodenní realitu. Práce s maskami sedmi planet umožňuje působení utvářejících sil a vlivů těchto sedmi základních archetypů nejen nahlížet ale i bytostně prožívat.

Planety, na rozdíl od čtyřčlennosti temperamentů, představují sedmidobý rytmus, v němž se projevují duševní polarity ve vztahu k trojčlennosti myšlení, cítění a vůle. Při práci s maskami sedmi planet se vychází z polarity Měsíce a Saturnu, Merkuru a Jupitera, a Venuše a Marsu. Slunce funguje podobně jako neutrální maska u čtyř temperamentů a integruje ostatní extrémní duševní tendence v jeden celek.

Mike Chase používá při práci s maskou techniky dramatické hry, improvizace a psychodramatu a jeho tvůrčí dílny jsou určeny divadelníkům, terapeutům a sociálním pracovníkům i učitelům. Mike je renomovaným tvůrcem masek pro divadlo i osobnostní rozvoj. Jeho sady masek čtyř temperamentů, sedmi planet a dvanácti znamení zvěrokruhu jsou inspirovány výkladem vícečlenného uspořádání člověka podle Rudolfa Steinera.

Více o samotném workshopu, místě konání a metodě práce s maskou se můžete dozvědět na stránkách pořádající organizace www.otevrenyprostor i na stránkách lektora www.mikechasemasks, kde můžete také zhlédnout krátká ilustrační videa masek sedmi planet.

Pavel Bednář, ředitel neziskové organizace Otevřený prostor, z.ú.