36. W – čtení od 4. května 2018

Přehled akcí

Akce, časy a podrobnosti naleznete v  kalendáři školy.

  • 7. 5.    Ředitelské volno pro žáky školy
  • 8. 5.    Státní svátek
  • 9. 5.    Školní parlament (7:30 knihovna); Filmový klub; 4. tř. – zkouška divadla rodičů
  • 10. 5.    1. náhradní termín jednotné př. zk. na SŠ; Plavání 3. a 4. třída; Anthroposofická pobočka
  • 11. 5.    2. náhradní termín jednotné př. zk. na SŠ; 2. tř. – divadelní představení; Listování
  • 14. 5.    8. tř. – schůzka rodičů; 1. tř. – schůzka rodičů
  • 15. 5.    7. tř. – schůzka rodičů; 9. tř. – schůzka rodičů; 4. tř. – zkouška, divadlo rodičů a třídní schůzka
  • 16. 5.
  • 17. 5.    2. tř. – zkouška divadla rodičů; Anthroposofická pobočka
  • 18. 5.    6. – 9. tř. – přednáška – p. Jeglík

Školní parlament

Setkání školního parlamentu 9. května bude věnováno především našemu hřišti a zahradě. Jednání je otevřené všem. Pokud máte ve třídě náměty pro zahradu či nápady, jak zpestřit venku přestávky, přijďte se svými třídními zástupci také.

Filmový klub

Pozvánka do filmového klubu ve středu 9. 5. 2018 od 14.45 hod v počítačové učebně ve 3. patře: Muž, který sázel stromy (The Man Who Planted Trees) Fredérick Back, Kanada,1987, 30 min., od 11ti let.
V poetickém animovaném snímku sledujeme příběh fiktivní postavy Élzearda Bouffiera, osamělého pastevce z pustiny ve francouzských Alpách. Jednoho dne, datovaného do roku 1910, ho potká mladý poutník. Fascinovaně pozoruje muže, který každý den vysadí sto žaludů do neúrodné planiny, aby tak vrátil život do míst, jež zdánlivě navždy zahynula. Poutník nemůže na obětavého Élzearda zapomenout, proto se po deseti letech vrací a zjišťuje, že v místech, která bývala mrtvou krajinou, raší mladý les. Pastevec neúnavně a nezištně pokračuje ve své práci, která dává jeho životu smysl. Po mnoha letech se oblast díky jeho zásahu obrodí a osídlí ji zvířata i lidé. Příběh ukazuje, jak mocný může být zásah jediného člověka, který vytrvá ve své obětavé práci. (Prevzato z www.jsns.cz)
Kateřina Sedláčková

Divadelní představení 8. třídy

Srdečně vás zveme na hru Carla Goldoniho Poprask na laguně, kterou ve středu 23. května od 17 hodin zahraje 8. třída v sále KD Dukla.

Poprask 8. třída 23.5.2018

 

Kruh TVOŘIVÝ

Milí rodiče a přátelé školy,
v rámci kruhu tvořivého vám nabízíme pravidelná „setkávání u kolovrátku“. Škola vlastní několik nových funkčních kolovrátků, které bychom mohli využít, jestliže nemáte svůj vlastní. Setkávání by probíhala od října, s pravidelností 1x 14 dní. Mohli bychom příst vlnu vhodnou k pletení, z barevných vlněných česanců na čepice a šály, případně přízi ke tkaní, podle vašeho zájmu. Hlásit se mohou rodiče, ale i starší z dětí. Kdo z vás by měl předběžně o přástky zájem, může se hlásit na syyyr@nullsyyyr.cz. V září bychom vás pozvali na úvodní schůzku, kde bychom se domluvili podrobněji.

Za Kruh tvořivý,
Denisa Lechnýřová a Kateřina Rodinová

Výzva Waldorf 100

Zkuste navrhnout podklady a motto na plakát a propagační materiály pro celorepublikovou akci WALDORF100.  Výzva je určena všem waldorfským žákům devátých ročníků, studentům lyceí, rodičům i učitelům. Návrhy je možné posílat do 18. 5. 2018.
Podrobnosti a podmínky si přečtěte zde.

Ostatní

Hledáme domek v okolí Pardubic

Milí rodiče, vzhledem k obrovské životní změně hledám bydlení pro sebe a Kristiánka, Robinka a Floriánka. Nejlépe do domku v okolí Pardubic, bydleli jsme v domě se zahradou a nemůžeme si zvyknout na byt. Pokud byste o něčem věděli, prosím o informace na mail divnovlaska@nullgmail.com nebo telefon 603824031. Přeji Vám krásné dny a děkuji. Pavlína Amálie Švarcová.

Férový piknik

MŠ MOMO SLatiňany – sobota 12. května od 14 hodin

Ferovy-Piknik-2018

Férová snídaně

Slatiňany 12. 5.  – Férová snídaně je celorepublikový piknikový happening na podporu pěstitelů v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Ti za své kakao, kávu, čaj nebo banány dostávají velmi málo zaplaceno a jejich rodiny nemohou žít důstojný život. Díky zapojení do fairtradových družstev mají lepší výkupní ceny, pěstují šetrněji k životnímu prostředí a jejich děti se mohou vzdělávat. Férová snídaně je možnost, jak strávit příjemné dopoledne s kamarády, rodinou nebo sousedy. Naskládejte si do košíku fairtradové, lokální nebo bio dobroty a přidejte se.

férová snídaně