35. W-čtení od 27. května

Ze školy:

Přihlášení do školní družiny na nový školní rok 2019-2020
Rodiče, kteří mají zájem pro své děti o družinu, vyplní odevzdají zápisní lístek do 12.června 2019 ( zde nebo ve družině u vychovatelek) a odevzdají do podatelny školy paní Andrejsové, kde obdrží registrační číslo. Zápisní lístek je nutné odevzdat do 12.6. 2019, kdy končí možnost přihlášení do školní družiny na nový školní rok. V posledním červnovém týdnu bude zveřejněn na stránkách školy a na nástěnce ve družině seznam přijatých žáků podle registračních čísel. 
 
 
Odhlašování obědu před koncem školního roku
Vážení rodiče, chceme vás informovat, že poslední možný den pro odhlášení či přihlášení stravy v tomto školním roce bude 20.6.2019. Po tomto datu již nebude možné skrze portál strava.cz editovat stravovací konto vašich dětí. 

Děkujeme za pochopení vaše jídelna.
 
 
WALDORFEST100

v těchto dnech probíhají přípravy na velké oslavy 100. výročí waldorfských škol, které vyvrcholí slavnostním večerem 14.6. v Obecním domě a festivalem na Vyšehradu 15.6. 2019 v Praze. Na tyto akce srdečně zveme všechny přátele waldorfských škol, ale také organizace, spolky, firmy, a další příznivce myšlenek Rudolfa Steinera – biodynamické zemědělce, výrobce kosmetiky, lékaře, rytmické terapeuty, eurytmisty, učitele, vychovatele, chráněné dílny, uměleckořemeslné dílny, muzikoterapeuty, arteterapeuty a artefiletiky, faráře, anthroposofické spolky, architekty, sociální ateliéry, vydavatele a knihkupce, výrobce potřeb pro děti a další…

14.6. vystoupí v nevšedním komponovaném programu přes 100 účinkujících – smíšené sbory, umělecké eurytmické skupiny a symfonický orchestr v podání žáků, rodičů a učitelů z Českých waldorfských škol. V průběhu večera také vystoupí významné osobnosti se svými proslovy k historii a současnosti waldorfské pedagogiky a celému našemu alternativnímu hnutí.

Odkaz ke koupi vstupenek na slavnostní večer W100, 14.6.2019: http://www.obecnidum.cz/koncerty/slavnostni-vecer/

Odkaz na ubytování se všemi informacemi: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T7WR9YI4p-lYfvVHShAPaOalYnJUUaXTJb-Iab6WOGE/edit#gid=0

Ostatní:

Na koncertě houslistů jsme na vstupném vybrali slušnou dávku krmení pro kočky. To  chceme předat na malé odpolední slavnosti ve WŠ dne 6.6.2019 od 14.30. Rádi bychom naši sbírku ještě znásobili a pokud se k nám chcete přidat, můžete krmení od 3.6 do 6.6.nosit do školy. Zároveň jste srdečně zváni i na slavnostní předání celé sbírky. Děkujeme a těšíme se na spolupráci.Houslisté a H.Kohoutková 🎻🐓