33. W-čtení od 13. května 2019

Ze školy:

Důležité

 Z důvodu konání olympijských her bude v pátek 17.5. končit vyučování nejdéle 4 vyučovací hodinu (do 12 hodin). Případné bližší info podají třídní učitelé.

Informace pro žáky 9. třídy:

Ředitelé středních škol, kteří vyhlásili druhá a další kola přijímacího řízení na střední školy, oznamují dle zákona neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání.

Krajský úřad Pardubického kraje zveřejnuje on-line prostřednictvím Školského portálu https://www.klickevzdelani.cz/prijimacky

Přehled středních škol v Pardubickém kraji s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání.

Pokud údaje nejsou zveřejněny, nebylo dosud II. kolo přijímacích řízení v konkrétní škole vyhlášeno. Aktualizace probíhá on-line.

www.klickevzdelani.cz/prijimacky

Ve středu 15.5.2019 

je možné se zastavit v kanceláři školy pro kytičku měsíčku lékařského a podpořit tak sbírku Ligy proti rakovině, tentokrát zaměřenou na prevenci nádorových onemocnění plic.

Žáci 8. třídy pro Vás připravili

divadelní představení

Limonádový Joe

Kdy: ve středu 22. května 2019 v 17 h

Kde: v DK Dukla Pardubice, Gorkého

Před divadelním představením vystoupí sboreček 4.-6. třídy.

Všechny diváky srdečně zveme.