33. W – čtení od 13. dubna 2018

Přehled akcí

Akce, časy a podrobnosti naleznete v  kalendáři školy.

14. 4.   Lidový běh Vaňka Vaňhy

15.4.

16. 4.   Jednotná přijímací zk. na SŠ – 2. termín;7. tř. – přírodovědný výjezd

17. 4.   7. tř. – přírodovědný výjezd; přednáška Kateřiny Kozlové: Na poupě se neťuká

 18. 4.   7. tř. – přírodovědný výjezd; 3. tř. – stloukání másla a tkaní na tkalcovském stavu; Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ; 4. tř. – zkouška divadla rodičů

19. 4.    8. tř. – Práce s třídním kolektivem; Plavání 3. a 4. tř; Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ; 2. tř. – zkouška divadla rodičů; Anthroposofická pobočka

 20. 4.    Den Země; Dětský parlament Pardubice; Noční dramaťák

Lyceum – setkání s Kateřinou Kozlovou

V pondělí 16. 4. 2018 v 17 hodin (v 1. patře WŠ) se bude konat beseda s paní Kateřinou Kozlovou, která má bohaté zkušenosti se zřizováním základního a středního stupně WŠ v Českých Budějovicích. Beseda je otevřena pro Kruh Lycea, rodiče WŠ PCE a další zájemce o zřízení středního stupně WŠ v Pardubicích.

Přednáška Kateřiny Kozlové „Na poupě se neťuká“

Srdečně Vás zveme na přednášku “Na poupě se neťuká – výchova všemi smysly v raném školním věku”, která se koná v úterý 17. dubna 2018 v 17.00. Vstupné dobrovolné

ZŠ Waldorfská, Gorkého 867, Pardubice

plakát Kozlová 17.4.2018

Během přednášky bude zajištěno hlídání dětí.

Kateřina Kozlová je zakládající učitelkou českobudějovické waldorfské školy, kde působila jako třídní učitel a nyní jako učitel oborový. Waldorfskou pedagogiku vystudovala na Jihobavorském semináři v Mnichově a poslední semestr ve Stuttgartu se zaměřením na výuku cizích jazyků. Zastupuje ČR v IAO (Mezinárodní asociace waldorfských škol ve střední a východní Evropě).

Dramatický kroužek

Milí dramaťáci, v pátek 20. dubna máme speciální odpolední zkoušku s možností přespání ve škole. 🙂 Těším se! Broňa M.

Výzva Waldorf 100

Zkuste navrhnout podklady a motto na plakát a propagační materiály pro celorepublikovou akci WALDORF100.  Výzva je určena všem waldorfským žákům devátých ročníků, studentům lyceí, rodičům i učitelům. Návrhy je možné posílat do 18. 5. 2018.
Podrobnosti a podmínky si přečtěte zde:výzva pro waldorf 100

Příměstský tábor

Zaměřený na paličkování a korálkování proběhne ve dnech 13. 8. – 17. 8. 2018 v areálu školní družiny. Začínat budeme v 8,00 a končit v 16,00. Cena je 1600 Kč.
Bližší informace – Alena Klímová

Ostatní

Den země na Pernštýnském náměstí

Dobrý den,

ráda bych vás opět pozvala na tradiční oslavu Dne Země, kterou připravuje Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) ve spolupráci s Pardubickým krajem a dalšími neziskovými organizacemi v rámci projektu na podporu a rozvoj dobrovolnictví. Akce je určena nejen pro žáky základních a mateřských škol z Pardubic a okolí, ale i širokou veřejnost. Den Země se bude konat v pátek 20. 4. 2018 od 9:00 do 15:00 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.

Více informací naleznete v přiloženém průvodním dopisu a pozvánce, příp. na www.konep.cz

Koncert studentů waldorfského lycea

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na koncert studentů našeho 1. ročníku, který se uskuteční ve spolupráci s SOŠ Waldorfskou v Ostravě v sobotu 12. května 2018.  Koncert pořádáme u příležitosti pražského zasedání Evropské rady waldorfských škol (ECSWE) v kostele Českobratrské církve evangelické na Vinohradech (Korunní 60) od 18:30. Zazní vybrané části z Requiem c-moll od Antonia Salieriho, sbor Hospodine, pomiluj ny! z Dvořákova oratoria Sv. Lumila, Pět postních motet A. Tučapského a další drobné skladby. Vstupné je dobrovolné.

Těšíme se na viděnou

Ondřej Ševčík a Pavla Dvořáková, SŠ – Waldorfské lyceum, Praha

Břetislav Kožušník a Sylvie Schmuckerová, SOŠ Waldorfská, Ostrava

Pozvánky na obě akce naleznete zde:plakat_1205   

Imaginativní matematika

Milí přátelé,
srdečně vás zveme na metodický seminář s tématem Imaginativní matematika (21. 4. 2018).

Přednáší Mgr. Martin Semerád, Ph.D. – lektor Akademie sociálního umění TABOR v Praze. Vystudoval magisterský obor “Matematická analýza” na Matematicko fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1999), obor Léčebná pedagogika a sociálně umělecká terapie v Akademii sociálního umění Tabor v Praze (2009) a doktorské studium oboru Filosofie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2011). Ve své doktorské práci Imaginace nekonečna rozvíjí koncept imaginativního přístupu v matematice, který dále uplatňuje ve výuce dětí i dospělých. Mezi oblasti jeho profesního zájmu patří filosofie matematiky, hermenautika, prostor a čas, hudba, včely.

V dnešním světě se vede boj na poli myšlení, zda bude člověk sám sebe chápat jako nejchytřejší ze zvířat a svůj mozek pokládat za pouhý automat, anebo bude žít a prožívat se jako celistvá bytost, která je schopna rozvíjet umělecké chápání sebe sama i v rámci myšlení. Tento boj se začíná již v základní škole, s první hodinou matematiky – neboť právě matematiku je možno rozvíjet na základě obrazů, kdy živá obraznost vychází nikoliv z axiomatických soustav, ale z živého uchopování sebe i světa. Matematika nemusí být jen pouhý mechanický kalkul a nástroj degradující lidské myšlení na pouhé odvozování a přejímání hotových schémat a struktur, aniž se rozpoznává její pravá hodnota v životě člověka – kterou je rozvoj inspirativního a kreativního myšlení, který člověk sám v sobě rozvíjí a do budoucna uchopuje jako zdroj vlastního tvůrčího potenciálu.

Kurz je koncipován především jako zdroj inspirace pro učitele matematiky, rozhodně ale potěší i  studenty a milovníky matematiky mimo učitelský obor.

TÉMATA

 • Dvojí bytost matematiky – svět smyslu a svět kalkulu.
 • Pythagorejský mýtus o stvoření světa.
 • Sedm základních matematických operací jako sedm bran vedoucích do sedmi různých světů a jejich vztah k vlastní bytosti člověka.
 • Imaginace nekonečna.
 • Matematika a hudba.
 • Posvátná geometrie.

Lidskost ve světě médií

Srdečně Vás zveme k poslechu přednášek a k panelové diskusi na aktuální pedagogické téma: Škola v digitálním věku. Rozhodující otázkou tohoto pedagogického impulsu je: „Jak se člověk stane kompetentním ve vztahu k médiím?“

Konference Lidskost ve světě médií – výzvy výchovy v digitálním věku se bude konat 10. 5. od 11 hodin v Praze na Pedagogické fakultě UK v Celetné.

Jedná se o mimořádnou příležitost na setkání k tomuto tématu s mezinárodní účastí.

 • Na letáku/plakátu se prokliknete na přihlašovací formulář, který bude funkční od pondělí.
 • Přihlášení je nutné kvůli kapacitě sálu a zajištění občerstvení.
 • Konference se také zúčastní zástupci členové mezinárodních organizací, bude simultánně tlumočena.

Konference Lidskost_plakat

Konference Lidskost _brozura

Lyrové symposium

Milí učitelé, lyroví hráči a nadšenci, přátelé,
srdečně zvu na 5. ročník Lyrového symposia pořádaného ve spolupráci s SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově a Kláštery Český Krumlov.
Registrace účastníků je otevřena na našich nových webových stránkách viz. níže.

Symposium se tento rok koná opět:

 • v Klášterech Český Krumlov, tentokráte v křídle Minoritů
 • od neděle 8. července do neděle 15. července
 • s tématem Lyra a hlas.

Více informací najdete na: www.lyrasymposium4.webnode.cz.

Můžete se těšit na lektora Hong Chang Kima (Korea) s jeho workshopem kombinujícím lyru a hlas. Hong Chang Kim je muzikoterapeut, waldorfský učitel a učitel hudby na Waldorfském semináři. A též na Jana Braunsteina s workshopem Volná improvizace a kompozice a další lektory s workshopy i pro začátečníky.

Zdravím v tomto jarním čase a těším se na vás v Českém Krumlově.

Mgr. Helena Bartošová, Lyrové symposium 2018

+420 776 772 821