32. W – čtení od 7. dubna 2018  

Přehled akcí

Plné znění W-čtení naleznete na webu školy, akce naleznete v  kalendáři školy.

9. 4. JSNS – 4 . tř. – projekce č. 1; JSNS – 7. tř. – projekce č. 2 v D29

10. 4. JSNS – 8. a 9. tř. – film Aktivistka

11. 4. JSNS – 3., 5. a 6. tř. – projekce č. 1; Konzultace

12. 4. Jednotná přijímací zkouška na SŠ – 1. termín; Plavání 3. a 4. tř; Konzultace;  Anthroposofická pobočka

13. 4.

14. 4. Lidový běh Vaňka Vaňhy; Předzápis – rezervace hodiny zápisu

15. 4. Kin-ball – turnaj – hala T2 Univerzita Pardubice

Konzultační dny

Jarní konzultace probíhají v týdnu od 9. do 13. 4. 2018. Připomínáme, že konzultací se od 7. třídy účastní spolu s rodiči i žáci.

Od středy 4. 4. se můžete k jednotlivým učitelům přihlásit přes odkaz:  http://waldorfpardubice.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2018-03.

V případě, že s rezervací času budete mít problémy, obraťte se na kancelář školy (email: andrejsova@nullwaldorfpardubice.cz, nebo telefonicky v době od 7:00 do 10:00 na tel. čísle: 466989204 nebo 734647740.

Zkrácené vyučování v době konzultací

Ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna budou třídy končit výuka následovně:

 • 7. 8. 9. třída končí vyučování po 3. hodině v 11:05
 • 6. třída končí vyučování v 11:25
 • 3. 4. 5. třída končí vyučování v 11:40
 • 1. 2. třída končí vyučování dle rozvrhu ve 12:00

Ve čtvrtek 12. 4. končí 3. a 4. třída jako vždy až po návratu z plavání.

Informace z jídelny

Žádáme naše strávníky, aby nosili karty na obědy. Jakékoli dohledávání, zda mají konkrétní strávníci přihlášený oběd na daný den, komplikuje plynulý výdej stravy a není možný. Opakované nenošení karet může mít za následek nevydání oběda.

Děkuji za předání informace dětem a kontrolu, zda kartu opravdu mají. V případě nenalezení nebo ztráty karty lze požádat v kanceláři školy o novou kartu za poplatek 50kč. Čekací doba na vystavení karty (vystavuje Dopravní podnik) je cca týden.

Divadelní kruh – pozvánka na představení

Divadelní Kruh uvádí hru Jiřího Justa:  ZÁMĚNA, na motivy povídky Roalda Dahla Velká rošáda.

   13. 4. 2018 od 19:00 v Divadle EXIL (Havlíčkova 841).

Dva muži, letní dovolená a velká tajná konspirativní akce. Aneb, když ženatého muže přitahuje manželka jeho kamaráda, ocitá se rázem v situaci, kterou popisuje nejedno dílo světové literatury. Ovšem vdaná česká žena…

Hrají: Lukáš Mucha, Jana Cucyková, Jakub D. Kočí, DitKa Poustecká
Rezervace: di.poustecka@nullgmail.com     Vstupné: 100,- Kč

plakát: Záměna

 

 

 

Přednáška Kateřiny Kozlové „Na poupě se neťuká“

Srdečně Vás zveme na přednášku “Na poupě se neťuká – výchova všemi smysly v raném školním věku”, která se koná v úterý 17. dubna 2018 v 17.00. Vstupné dobrovolné

ZŠ Waldorfská, Gorkého 867, Pardubice

plakát Kozlová 17.4.2018

Během přednášky bude zajištěno hlídání dětí.

Kateřina Kozlová je zakládající učitelkou českobudějovické waldorfské školy, kde působila jako třídní učitel a nyní jako učitel oborový. Waldorfskou pedagogiku vystudovala na Jihobavorském semináři v Mnichově a poslední semestr ve Stuttgartu se zaměřením na výuku cizích jazyků. Zastupuje ČR v IAO (Mezinárodní asociace waldorfských škol ve střední a východní Evropě).

Lidový běh Vaňka Vaňhy

Milí učitelé, rodiče a žáci naší školy,
přijďte si společně zaběhat za naši školu cca. 1,7 km v sobotu 14. 4. 2018 v Lidovém běhu Vaňka Vaňhy, který se uskuteční v rámci Pardubického vinařského půlmaratonu. Odměněno bude 8 nejpočetnějších škol.

Letos je však třeba zaregistrovat a zaplatit startovné za školní běžce již v pátek 13. 4. 2018 od 16 do 18 h na Pernštýnském náměstí, proto Vás prosím o vyplnění Vaší předběžné účasti do tabulky – viz odkaz níže. Na základě této tabulky vyplním registrační list a zaplatím startovné v dobré víře, že se mi peníze v sobotu vrátí. V sobotu se provede rekapitulace účastníků a rozdám Vám startovní čísla.

Výše startovného: 50 Kč/dospělá osoba – učitelé a děti mají startovné zdarma.

Odkaz pro Vaši registraci vyplňte do čtvrtka 12. 4. 2018: REGISTRACE

 • Sobotní sraz: 14. 4. 2018 v 9:10 u vchodu do Agrobanky (startuje se cca. 9:40)
 • Barva trička: zelená (pokud možno, ať jsme trochu sjednocení :-))
 • Předem moc děkuji a budu se těšit na shledání
 • Martina Barboříková Kontakt: marta_pibi@nullcentrum.cz

Ostatní

Imaginativní matematika

Milí přátelé,
srdečně vás zveme na metodický seminář s tématem Imaginativní matematika (21. 4. 2018).

Přednáší Mgr. Martin Semerád, Ph.D. – lektor Akademie sociálního umění TABOR v Praze. Vystudoval magisterský obor “Matematická analýza” na Matematicko fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1999), obor Léčebná pedagogika a sociálně umělecká terapie v Akademii sociálního umění Tabor v Praze (2009) a doktorské studium oboru Filosofie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2011). Ve své doktorské práci Imaginace nekonečna rozvíjí koncept imaginativního přístupu v matematice, který dále uplatňuje ve výuce dětí i dospělých. Mezi oblasti jeho profesního zájmu patří filosofie matematiky, hermenautika, prostor a čas, hudba, včely.

V dnešním světě se vede boj na poli myšlení, zda bude člověk sám sebe chápat jako nejchytřejší ze zvířat a svůj mozek pokládat za pouhý automat, anebo bude žít a prožívat se jako celistvá bytost, která je schopna rozvíjet umělecké chápání sebe sama i v rámci myšlení. Tento boj se začíná již v základní škole, s první hodinou matematiky – neboť právě matematiku je možno rozvíjet na základě obrazů, kdy živá obraznost vychází nikoliv z axiomatických soustav, ale z živého uchopování sebe i světa. Matematika nemusí být jen pouhý mechanický kalkul a nástroj degradující lidské myšlení na pouhé odvozování a přejímání hotových schémat a struktur, aniž se rozpoznává její pravá hodnota v životě člověka – kterou je rozvoj inspirativního a kreativního myšlení, který člověk sám v sobě rozvíjí a do budoucna uchopuje jako zdroj vlastního tvůrčího potenciálu.

Kurz je koncipován především jako zdroj inspirace pro učitele matematiky, rozhodně ale potěší i  studenty a milovníky matematiky mimo učitelský obor.

TÉMATA

 • Dvojí bytost matematiky – svět smyslu a svět kalkulu.
 • Pythagorejský mýtus o stvoření světa.
 • Sedm základních matematických operací jako sedm bran vedoucích do sedmi různých světů a jejich vztah k vlastní bytosti člověka.
 • Imaginace nekonečna.
 • Matematika a hudba.
 • Posvátná geometrie.

 

Lidskost ve světě médií

Srdečně Vás zveme k poslechu přednášek a k panelové diskusi na aktuální pedagogické téma: Škola v digitálním věku. Rozhodující otázkou tohoto pedagogického impulsu je: „Jak se člověk stane kompetentním ve vztahu k médiím?“

Konference Lidskost ve světě médií – výzvy výchovy v digitálním věku se bude konat 10. 5. od 11 hodin v Praze na Pedagogické fakultě UK v Celetné.

Jedná se o mimořádnou příležitost na setkání k tomuto tématu s mezinárodní účastí.

 • Na letáku/plakátu se prokliknete na přihlašovací formulář, který bude funkční od pondělí.
 • Přihlášení je nutné kvůli kapacitě sálu a zajištění občerstvení.
 • Konference se také zúčastní zástupci členové mezinárodních organizací, bude simultánně tlumočena.

Konference Lidskost_plakat

Konference Lidskost _brozura