32. W-čtení od 6. května 2016

Ze školy:

Stále potřebujeme pomoci s olympiádou. Podrobnosti na našem webu:

Zapojte se s námi do přípravy a realizace! Bez vás to nezvládneme.

Český den proti rakovině 2019

Ve středu 15.5.2019 je možné v kanceláři školy přispět do sbírky Ligy proti rakovině libovolnou částkou – poděkováním je pak tradiční květina měsíčku lékařského. Letos se sbírka zaměřuje na prevenci nádorových onemocnění plic (nekouření).

Sportovní park Pardubice – Hrací karty
Objednávky dotovaných hracích karet s příslušnou částkou v kanceláři školy do 16.5.2019.
30,- Kč/ks, nejvýše 4 ks na žáka.

Ostatní:

Letní kemp Bothmerovy gymnastiky