31. W – čtení od 30. března 2018  

Přehled akcí

Akce, časy a podrobnosti naleznete v  kalendáři školy.

2. 4. Velikonoční pondělí

3. 4. třídenní divadelní soustředění 8. tř.

4. 4 divadlo Drak – Ikaros. 5. tř.;  zkouška divadla rodičů 4. tř.

5. 4. Pythagoriáda – školní kolo, 5. – 8. ročník, Plavání 3. a 4. tř; Rada třídních důvěrníků; Anthroposofická pobočka

6. 4. Pythagoriáda – školní kolo, 5. – 8. ročník, anglické divadlo Pipi Longstocking 4. , 5. a 6. tř.

7. 4. zkouška Wšewaldorfského orchestru – WZŠ Příbram

Info kroužky

V úterý 3. 4. odpadá Dramatický kroužek B. Machové. Nahradíme si jej v pátek 20. dubna odpoledne a přespíme ve škole.

Walná hromada

Přijměte pozvání na setkání mimořádné Valné hromady, třídních důvěrníků a výboru Spolku, které se bude konat 5. 4. od 17 hodin v eurytmickém sále. Na programu je kromě jiného také hlasování o rozpočtu Spolku rodičů pro rok 2018. Všichni jste srdečně vítáni.

Konzultační dny

Jarní konzultace probíhají v týdnu od 9. do 13. 4. 2018. Připomínáme, že konzultací se od 7. třídy účastní spolu s rodiči i žáci.

Od středy 4. 4. se můžete k jednotlivým učitelům přihlásit přes odkaz:  http://waldorfpardubice.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2018-03.

V případě, že s rezervací času budete mít problémy, obraťte se na kancelář školy: andrejsova@nullwaldorfpardubice.cz nebo telefonicky v době od 7:00 do 10:00 na tel. čísle: 466989204 nebo 734647740.

Zkrácené vyučování v době konzultací

Ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna bude výuka končit následovně:

  • 7. 8. 9. třída končí vyučování po 3. hodině v 11:05 (odpoledne účast na konzultacích)
  • 6. třída končí vyučování v 11:25
  • 3. 4. 5. třída končí vyučování v 11:40
  • 1. 2. třída končí vyučování dle rozvrhu ve 12:00

Ve čtvrtek 12. 4. končí 3. a 4. třída jako vždy až po návratu z plavání.

Divadelní kruh – pozvánka na představení

Divadelní Kruh uvádí hru Jiřího Justa:  ZÁMĚNA, na motivy povídky Roalda Dahla Velká rošáda.

   13. 4. 2018 od 19:00 v Divadle EXIL (Havlíčkova 841).

Dva muži, letní dovolená a velká tajná konspirativní akce. Aneb, když ženatého muže přitahuje manželka jeho kamaráda, ocitá se rázem v situaci, kterou popisuje nejedno dílo světové literatury. Ovšem vdaná česká žena…

Hrají: Lukáš Mucha, Jana Cucyková, Jakub D. Kočí, DitKa Poustecká
Rezervace: di.poustecka@nullgmail.com     Vstupné: 100,- Kč

plakát: Záměna

 

 

 

Přednáška Kateřiny Kozlové „Na poupě se neťuká“

Srdečně Vás zveme na přednášku

Na poupě se neťuká – výchova všemi smysly v raném školním věku

úterý 17. dubna 2018 v 17.00

ZŠ Waldorfská, Gorkého 867, Pardubice

Vstupné dobrovolné

plakát Kozlová 17.4.2018

Během přednášky bude zajištěno hlídání dětí.

Kateřina Kozlová je zakládající učitelkou českobudějovické waldorfské školy, kde působila jako třídní učitel a nyní jako učitel oborový. Waldorfskou pedagogiku vystudovala na Jihobavorském semináři v Mnichově a poslední semestr ve Stuttgartu se zaměřením na výuku cizích jazyků. Zastupuje ČR v IAO (Mezinárodní asociace waldorfských škol ve střední a východní Evropě).

Ostatní

Imaginativní matematika

Milí přátelé,
srdečně vás zveme na metodický seminář s tématem Imaginativní matematika (21. 4. 2018).

Přednáší Mgr. Martin Semerád, Ph.D. – lektor Akademie sociálního umění TABOR v Praze. Vystudoval magisterský obor “Matematická analýza” na Matematicko fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1999), obor Léčebná pedagogika a sociálně umělecká terapie v Akademii sociálního umění Tabor v Praze (2009) a doktorské studium oboru Filosofie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2011). Ve své doktorské práci Imaginace nekonečna rozvíjí koncept imaginativního přístupu v matematice, který dále uplatňuje ve výuce dětí i dospělých. Mezi oblasti jeho profesního zájmu patří filosofie matematiky, hermenautika, prostor a čas, hudba, včely.

V dnešním světě se vede boj na poli myšlení, zda bude člověk sám sebe chápat jako nejchytřejší ze zvířat a svůj mozek pokládat za pouhý automat, anebo bude žít a prožívat se jako celistvá bytost, která je schopna rozvíjet umělecké chápání sebe sama i v rámci myšlení. Tento boj se začíná již v základní škole, s první hodinou matematiky – neboť právě matematiku je možno rozvíjet na základě obrazů, kdy živá obraznost vychází nikoliv z axiomatických soustav, ale z živého uchopování sebe i světa. Matematika nemusí být jen pouhý mechanický kalkul a nástroj degradující lidské myšlení na pouhé odvozování a přejímání hotových schémat a struktur, aniž se rozpoznává její pravá hodnota v životě člověka – kterou je rozvoj inspirativního a kreativního myšlení, který člověk sám v sobě rozvíjí a do budoucna uchopuje jako zdroj vlastního tvůrčího potenciálu.

Kurz je koncipován především jako zdroj inspirace pro učitele matematiky, rozhodně ale potěší i  studenty a milovníky matematiky mimo učitelský obor.

TÉMATA

  • Dvojí bytost matematiky – svět smyslu a svět kalkulu.
  • Pythagorejský mýtus o stvoření světa.
  • Sedm základních matematických operací jako sedm bran vedoucích do sedmi různých světů a jejich vztah k vlastní bytosti člověka.
  • Imaginace nekonečna.
  • Matematika a hudba.
  • Posvátná geometrie.