30. W – čtení od 24. března 2018

Přehled akcí

Akce, časy a podrobnosti naleznete v  kalendáři školy.

26. 3. Školní parlament 7:30 v knihovně

27. 3. 4. tř. – přespávání ve škole; 4. tř. – program v Apolence; 2. tř. – schůzka rodičů

28. 3. Jarní slavnost

29. 3. Velikonoční prázdniny

30. 3. Velikonoční prázdniny

 

2. 4. Velikonoční pondělí

3. 4. třídenní divadelní soustředění 8. tř.

4. 4 divadlo Drak – Ikaros. 5. tř.;  zkouška divadla rodičů 4. tř.

5. 4. Plavání 3. a 4. tř; Walná hromada – rada třídních důvěrníků; Anthroposofická pobočka

6. 4. anglické divadlo Pipi Longstocking 4. , 5. a 6. tř.

7. 4. zkouška Wšewaldorfského orchestru – WZŠ Příbram (odjezd již v pátek)

Jarní slavnost

Srdečně vás zveme na Jarní slavnost ve středu 28. 3., kterou zahájíme ve 14:45  hudebním vystoupením. Zahraje vám instrumentální soubor paní Dity Veselé a zapěje učitelský sbor. Mezi 15 a 17 hodinou pro vás ve třídách budou připraveny dílničky, kavárna a nebude chybět ani již tradiční palačinkový běh. Těšíme se na vás. Rodiče 4. třídy

Družina – 28. 3. probíhá jako obvykle a hromadně se na jarní slavnost nechystá.

Vajíčka a proutí na Jarní slavnost

Prosíme o shromažďování vyfouknutých vajíček a proutí na Jarní slavnost, která se bude konat ve středu 28. 3. Dále vás prosíme o přinesení občerstvení do kavárny, které odevzdejte před začátkem slavnosti. Bezlepkové potraviny označte. Děkujeme. Rodiče 4. třídy

Info kroužky

Vážení rodiče a milé děti,
ve středu 28.3 odpadá z důvodu konání jarní slavnosti kroužek keramiky.

V úterý 3. 4. odpadá Dramatický kroužek B. Machové. Nahradíme si jej v pátek 20. dubna odpoledne, případně i s přespáním ve škole.

Walná hromada

Přijměte pozvání na setkání mimořádné Valné hromady, třídních důvěrníků a výboru Spolku, které se bude konat 5.4. od 17 hodin v eurytmickém sále. Na programu je kromě jiného také hlasování o rozpočtu Spolku rodičů pro rok 2018. Všichni jste srdečně vítáni.

Divadelní kruh – pozvánka na představení

Divadelní Kruh uvádí hru Jiřího Justa:  ZÁMĚNA, na motivy povídky Roalda Dahla Velká rošáda.

   13. 4. 2018 od 19:00 v Divadle EXIL (Havlíčkova 841).

Dva muži, letní dovolená a velká tajná konspirativní akce. Aneb, když ženatého muže přitahuje manželka jeho kamaráda, ocitá se rázem v situaci, kterou popisuje nejedno dílo světové literatury. Ovšem vdaná česká žena…

Hrají: Lukáš Mucha, Jana Cucyková, Jakub D. Kočí, DitKa Poustecká
Rezervace: di.poustecka@nullgmail.com     Vstupné: 100,- Kč

plakát: Záměna

 

 

 

Ostatní

Imaginativní matematika

Milí přátelé,
srdečně vás zveme na metodický seminář s tématem Imaginativní matematika (21. 4. 2018).

Přednáší Mgr. Martin Semerád, Ph.D. – lektor Akademie sociálního umění TABOR v Praze. Vystudoval magisterský obor “Matematická analýza” na Matematicko fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1999), obor Léčebná pedagogika a sociálně umělecká terapie v Akademii sociálního umění Tabor v Praze (2009) a doktorské studium oboru Filosofie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2011). Ve své doktorské práci Imaginace nekonečna rozvíjí koncept imaginativního přístupu v matematice, který dále uplatňuje ve výuce dětí i dospělých. Mezi oblasti jeho profesního zájmu patří filosofie matematiky, hermenautika, prostor a čas, hudba, včely.

V dnešním světě se vede boj na poli myšlení, zda bude člověk sám sebe chápat jako nejchytřejší ze zvířat a svůj mozek pokládat za pouhý automat, anebo bude žít a prožívat se jako celistvá bytost, která je schopna rozvíjet umělecké chápání sebe sama i v rámci myšlení. Tento boj se začíná již v základní škole, s první hodinou matematiky – neboť právě matematiku je možno rozvíjet na základě obrazů, kdy živá obraznost vychází nikoliv z axiomatických soustav, ale z živého uchopování sebe i světa. Matematika nemusí být jen pouhý mechanický kalkul a nástroj degradující lidské myšlení na pouhé odvozování a přejímání hotových schémat a struktur, aniž se rozpoznává její pravá hodnota v životě člověka – kterou je rozvoj inspirativního a kreativního myšlení, který člověk sám v sobě rozvíjí a do budoucna uchopuje jako zdroj vlastního tvůrčího potenciálu.

Kurz je koncipován především jako zdroj inspirace pro učitele matematiky, rozhodně ale potěší i  studenty a milovníky matematiky mimo učitelský obor.

TÉMATA

  • Dvojí bytost matematiky – svět smyslu a svět kalkulu.
  • Pythagorejský mýtus o stvoření světa.
  • Sedm základních matematických operací jako sedm bran vedoucích do sedmi různých světů a jejich vztah k vlastní bytosti člověka.
  • Imaginace nekonečna.
  • Matematika a hudba.
  • Posvátná geometrie.

Univerzita – nabídka akcí