20. W-čtení od 28. ledna 2019

Ze školy:

Zprávy z družiny:

Měsíční poplatek za pobyt v ŠD je 200 Kč- platba za leden 2019 – červen 2019 je 1200 Kč do 20. 1.2019

Platby jsou zasílány na účet č. 2200779978/2010. Variabilní symbol je čtyřmístný jedinečný kód žáka. Pokud žák chodí pouze do ranní družiny, je měsíční poplatek 100 Kč.

  • Ostatní

Pozvánka na výrobu masek

 

Pozvánka na Markuse Weisse