2. W-čtení od 10. září 2018

 • Kalendář akcí:
 1. 9.- Žákovský parlament, 9. tř. – schůzka rodičů, 6. tř. – schůzka rodičů

11.9. 7. tř.- schůzka rodičů, 5. tř. – schůzka rodičů

13.9.- Schůzka třídních důvěrníků s kolegiem od 17 hodin

13.-14. 9.- 6. tř. – adaptační kurz s paní psycholožkou Irenou Šritrovou v Šiškovicích

 

 • Milí rodiče a přátelé školy,

v rámci kruhu tvořivého vám nabízíme pravidelná „setkávání u kolovrátku“. Škola vlastní několik nových funkčních kolovrátků, které bychom mohli využít, jestliže nemáte svůj vlastní. Setkávání budou probíhat od října, s pravidelností 1x 14 dní. Mohli bychom příst vlnu vhodnou k pletení, z barevných vlněných česanců na čepice a šály, případně přízi ke tkaní, podle vašeho zájmu.

Kdo z vás by měl o přástky zájem, zveme na společnou schůzku dne 13.9. v 16 hodin v hlavní budově naší školy. Pokud se nemůžete schůzky zúčastnit, ale máte zájem, napište na syyyr@nullsyyyr.cz.

Za Kruh tvořivý,

Denisa Lechnýřová a Kateřina Rodinová

 

 • Iniciativa rodičů:

Kdo z rodičů (prarodičů/žáků) má chuť zapojit se do akce “Čistá škola”?

V pondělí 17.9. od 14.00 do 17.00 bych chtěla se skupinou nadšenců čistit kachle na chodbách naší školy (nelze zvládnout v rámci běžného úklidu).

Bude i chvíle na posezení při kávě/čaji – buchtu a podobné uvítáme!

Čistící prostředky budou přichystané, jen si s sebou vezměte vlastní gumové rukavice a menší kýbl na vodu.

Ideální by bylo 10-15 lidí, hlaste se prosím u mě sms-kou (776804763) nebo e-mailem (elisabeth.dostalova@nullseznam.cz)

Těším se na společnou práci

Elisabeth Dostalová

 

 

 • Nabídka nepovinných předmětů pro žáky 2. stupně (6.-9.třída), bez poplatku

Pro žáky, kteří si vyberou některé z nepovinných předmětů, se tyto předměty stávají povinnými a jsou z nich hodnoceni na vysvědčení. Odhlášení je možné na konci prvního pololetí – odhlašují rodiče písemnou formou.

Žáci mají možnost se přihlásit na nepovinné předměty do 14. září 2018 odevzdáním přihlášky na sekretariátu u paní Andrejsové. Přihláška je k dispozici v papírové podobě ve třídách nebo zde: Prihlaska-do-nepovinneho-predmetu_2018_2019

Výuka nepovinných předmětů bude zahájena v týdnu od 17. 9. 2018.

Nepovinné předměty pro žáky 2. stupně:

 1. Konverzace ve španělštině (s rodilým mluvčím) 6.-9.třída, vyučující Ricardo Padilla Borja (Mexiko), každé úterý od 14.15. do 15.15 hod.

 

 1. Instrumentální soubor 6.-9.třída, vyučující Mgr. Dita Veselá, každé pondělí od 14.00 do 15:30 hodin v sále školy (dle dohody s dětmi mohou začínat o půl hodiny dříve).

 

 • Nabídka zájmového vzdělávání probíhající v budově školy

A:

Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích pořádá ve spolupráci s waldorfskou školou řadu kroužků. Jednotlivé kroužky můžete vybírat na níže uvedeném odkazu.

http://spolek.waldorfpardubice.cz/zajmove-krouzky

B:

V prostorách školy nabízejí své kroužky i další organizace:

 • Kroužky CZ

Tančíme pro radost, úterý 15:30 – 16:30

Florbal, čtvrtek 14:00 – 15:00

Podrobnosti zde: ZŠ Waldorf (velký letáček). Přihlášky zde (je třeba vybrat naši školu)

 • Aylla Lezecký Tým

Parkour/Lezení Po 15.30 – 2.stupeň, Čt 15.30 – 1.stupeň. Více zde

 • Tallent – Tenisová škola ČR

otevírá v naší tělocvičně tréninky v Pardubicích:

pátek 17.00-18.00 – začátečníci mladší (5-7 let)

pátek 18.00-19.00 – začátečníci starší (8-12 let)

Více na https://www.tallent.cz/pardubice/

 • Nabídka předplatného do VČD Pardubice pro školní rok 2018/2019

Milí žáci, vážení rodiče,

již tradičně se na Vás obracím s nabídkou na předplatné do VČDMáme skupinu S. Představení začínají vždy v 17. 30 hod., ukončení je zpravidla mezi 19. 30 hod. – 20. 00 hod. Jedná se o dny pondělí až čtvrtek. Přesné termíny jsou známé vždy s měsíčním předstihem. Vždy je přítomen pedagogický dozor. S žáky mohou chodit i rodiče či jiný dospělý doprovod, popř. i žáci a studenti spřátelení nebo i sami dospělí. Představení jsou vhodná pro žáky 6. – 9. třídy. Cena za šest představení: studenti – 660,- Kč, ostatní – 990,- Kč. V případě potřeby je možné jednotlivé představení přeložit a poté individuálně vyčerpat dle vašich možností. Toto je nutné řešit osobně v kanceláři předplatného VČD – za divadlem.

Letos nás čeká následující nabídka:

Kvítek z hororu, Král jelenem, Zamilovaný Shakespeare, Opory společnosti, Bankovní loupež, dovozové představení

Zájemci se závazně (zápisem a podpisem rodičů v notýsku) přihlásí do 14. 9. 2017 u paní učitelky Pospíšilové. Peníze se budou vybírat do 25. 9. 2017.

Těším se na spolupráci a na hezké společné divadelní zážitky!     Silvie Pospíšilová