2. W-čtení o dění od 9. září

Ze školy:

Nové Waldorfinky

Zasíláme odkaz na Waldorfinky za uplynulý školní rok a děkujeme Broně Machové za jejich vytvoření. V případě, že si budete chtít Waldorfinky 2018_2019 zakoupit v papírové podobě (50Kč), napište kontaktní údaje na wcteni@nullwaldorfpardubice.cz a redakce časopisu zajistí to ostatní:-).

 

Nabídka předplatného do VČD Pardubice pro školní rok 2019/2020

Milí žáci, vážení rodiče,

již tradičně se na Vás obracím s nabídkou na předplatné do VČD. Máme skupinu S. Představení začínají vždy v 17. 30 hod., ukončení je zpravidla mezi 19. 30 hod. – 20. 00 hod. Jedná se o dny pondělí až čtvrtek. Přesné termíny jsou známé vždy s měsíčním předstihem. Vždy je přítomen pedagogický dozor. S žáky mohou chodit i rodiče či jiný dospělý doprovod, popř. i žáci a studenti spřátelení nebo i sami dospělí. Představení jsou vhodná pro žáky 6. – 9. třídy. Cena za šest představení: studenti – 690,- Kč, ostatní – 1020,- Kč. V případě potřeby je možné jednotlivé představení přeložit a poté individuálně vyčerpat dle vašich možností. Toto je nutné řešit osobně v kanceláři předplatného VČD – za divadlem.

Letos nás čeká následující nabídka:

B Ahlfors: Divadelní komedie, J. W. Goethe: Spřízněni volbou, J. Havelka: Společenstvo vlastníků, L. Davis a další: Grand hotel, K. Ludwig: Sherlock v nesnázích, dovozové představení

Zájemci se závazně (zápisem a podpisem rodičů v notýsku) přihlásí do pátku 13. 9. 2017 u paní učitelky Pospíšilové. Peníze se budou vybírat do 25. 9. 2019.

Těším se na spolupráci a na hezké společné divadelní zážitky!     

Silvie Pospíšilová

Ostatní:

Správný krok

Jste odpočatí po prázdninách, plni elánu, nápadů a plánů, jak proměnit svůj život o základu? Co takhle zamířit do Waldorfského semináře v Praze v Jinonicích? Jsou ještě volná místa. Začátek je 27.9., takže je ještě čas se rozhodnout.

Informace o tříletém studiu:  https://waldorfsky-seminar-praha.webnode.cz/sluzby/a3-lete-studium/

Tam je možno se přihlásit.