19. W-čtení od 21. ledna 2019

Ze školy:

 

 • Členská schůze spolku

Dne 24. 1. v 17 h si dovolujeme pozvat stávající i případné budoucí členy na Členskou schůzi spolku, jak již bylo avizováno před Vánoci ve W-čtení.

na programu bude

 • Revize členství
 • Rozpočet spolku pro rok 2019 – hlasování.

návrh rozpočtu bude členům zveřejněn na webových stranách do 10. 1. 2019

 • Představení hospodaření Spolku v roce 2018 formou výroční zprávy.
 • Volba členů výboru Spolku, potvrzení nebo doplnění nových členů.
 • přihlášky kandidátů ve formě emailu prosíme zaslat na spolek@nullwaldorfpardubice.cz do 10. 1. 2019
 • Úpravy ve škole v roce 2019 – představení plánu úprav
 • Waldorf 100 Olympiáda – podrobné informace ke konání Olympiády a oslav
 • Chystaná revize RVP – Diskuse na téma: Co je rámcový vzdělávací program? Jaké jsou snahy ho upravit? Jaké máme možnosti, abychom ochránili vzdělávací program pro waldorfské školy v podobě jak ho známe dnes?

Po bodu volby členů výboru bude na členskou schůzi navazovat rada důvěrníků.

 • Informace pro školy a rodiče k probíhající revizi RVP (VIZ. PŘÍLOHY)

Zprávy ze družiny:

Měsíční poplatek za pobyt v ŠD je 200 Kč- platba za leden 2019 – červen 2019 je 1200 Kč do 20. 1.2019

Platby jsou zasílány na účet č. 2200779978/2010. Variabilní symbol je čtyřmístný jedinečný kód žáka. Pokud žák chodí pouze do ranní družiny, je měsíční poplatek 100 Kč.

Revize Rámcových vzdělávacích programů

Probíhají revize rámcových vzdělávacích programů více informací zde: Informace_pro_školy_a_rodiče_4.1.2019 a přehled situace zde: letak_A5-NAHLED-spolu

 • Ostatní:

Pozvánka na výrobu masek