15. W-čtení o dění od 9. prosince

Ze školy:

DOKUMENT PATRIKA ULRICHA (ABSOLVENTA PARDUBICKÉ WALDORFSKÉ ŠKOLY) O ALTERNATIVNÍM POJETÍ VÝUKY
 
Druhý program České televize jej odvysílá ve středu 11. prosince ve 14.45.
 
 • Pozvánka na Vánoční hru O narození Páně,
kterou odehrají učitelé a rodiče naší školy 19. prosince v 17 hodin  v evangelickém kostele na rohu ulice Sladkovského a Hronovická.
 
Vánoční hra, kterou hrajeme má za sebou zajímavou historii:
Divadelní hry O ráji, O narození Páně a O třech králích tvoří jeden celek, který v živých obrazech dává odpověď na pradávnou otázku „kým jsme, odkud kráčíme a kam směřujeme”. S těmito vánočními hrami se v tehdejším Oberufer bei Pressburg (Prievoz, dnešní část Bratislavy) seznámil v polovině 19.století rakouský germanista Karl Julius Schroer a pojednal o nich ve svých zprávách. Hry byly po staletí udržovány a včetně kulis a rekvizit předávány jako součást rodinného dědictví tamními selskými rodinami, které je pro potěchu i poučení sousedů předváděly v době od Adventu až do svátků Tří králů. Hry se dochovaly v původním nářečí předků, kteří do bratislavské oblasti přišli z okolí Bodamského jezera a ve své víře uchovávali odkaz Jednoty Bratrské. Hry zároveň byly jednotícím prvkem tehdejší společnosti, neboť na jevišti i v publiku se ve vzájemném souladu setkávali protestanti s katolíky. S berlínskými ochotníky poprvé nacvičil a uvedl žák K. J. Schroera, Rudolf Steiner.
Českou verzi O narození Páně v překladu Jana Dostala pro Vás připravili učitelé a rodiče naší školy. 
 

Sázíme stromy

Přes školu je možno zdarma objednat neomezené množství sazenic ovocných stromů a listnáčů pro výsadbu pro města, zahrady, sady, remízky, krajinu, …. Další informace na https://www.waldorfpardubice.cz/sazime-stromy/

Ze spolku:

Velké poděkování všem aktivním rodičům, kteří se jakkoliv zapojili v přípravách, průběhu či závěru letošního adventního jarmarku. Děkujeme učitelům za přípravu akademie, děkujeme žákům za jejich krásná vystoupení. Děkujeme za společně strávené chvíle. Lidé náš jarmark opouštěli s díky a příjemně naladěni, děkujeme všem, kteří k tomu přispěli.

Za Spolek rodičů, Denisa Lechnýřová

 

Třetí Waldorfský bál s piknikem se blíží

Milí rodiče, učitelé a příznivci naší školy. Děkujeme všem, kteří jste si na adventním jarmarku koupili vstupenky na třetí Waldorfský bál s piknikem na sobotu 11. ledna od 19.30. v pardubickém skautském centru Na Vinici (u Chrudimky) a chcete tak podpořit pokračování nové tradice. Jsme rádi i za vaše rezervace, které je ale potřeba do středy 18. prosince potvrdit nákupem vstupenek na Waldorfský bál. Vstupenky si můžete po domluvě s paní Andrejsovou (andrejsova@nullwaldorfpardubice.cz; 466 989 204; 734 647 740)  zakoupit v kanceláři školy. Nebude chybět ani tradiční tombola. Pokud do ní chcete přispět, kontaktujte prosím Čiperovi na telefonu 605 125 945 nebo e-mailu vzs@nullvolny.cz. Všichni jste srdečně zváni, a pokud se k nám v sobotu 11. ledna chcete přidat, nezapomeňte při nákupu vstupenek na sebe nechat kontakt.

 

Váš taneční piknikový výbor Čiperovi, Kaufmannovi, Knížkovi, Krobotovi a Plecháčkovi ve spolupráci se Spolkem rodičů ZŠW Pardubice

 

Ostatní:

 
Školička skřítka Máčka
Dovolujeme si upozornit na „Školičku skřítka Máčka“, inspirovanou waldorfskou pedagogikou
 • Pro koho: pro děti tak od 0 let do 6 let a pro jejich maminky, babičky, tatínky, dědečky, pěstouny…
 • Kde nás najdete: v družině ZŠ waldorfské na Gorkého ulici v Pardubicích
 • Kdy: každou středu od 9 do 12h  (od září/října do června – je možné se přidat kdykoli v průběhu roku)
 • Program je podobný tomu ve waldorfských školkách:
  • Přivítání se skřítkem a ranní kruh písniček, říkanek a her.
  • Divadelní loutková pohádka.
  • Svačinka – malá společná hostina, kterou připraví maminky.
  • Dílnička – tvoření drobností podle ročních rytmů.
  • Hraní na zahradě.

Co s sebou: přezůvky, něco k jídlu na společnou svačinku (pečivo, něco na něj, zelenina, ovoce…).

Školička je zdarma.

Více informací mohou poskytnout a na viděnou se těší

Lucie K. Dyntarová (tel.739 463 177)

Jana P. Richterová (tel. 737 320 815)

Jana Hnítková