15. W-čtení od 10. 12. 2018

 

Ze školy:

Vážení rodiče,

jménem celého kolegia učitelů vám děkujeme za organizaci krásného jarmarku. Na oplátku pro vás máme vánoční hru v podání učitelů školy, která opět spatří světlo světa ve čtvrtek 20.12.2019 (viz. informace níže).

Přejeme krásný a příjemný advent.

Za kolegium učitelů Milan Barták, ředitel školy

  • VÁNOČNÍ HRA O narození páně 20. 12. 2018 v kulturním domě dukla od 17 hodin

Divadelní hry O ráji, O narození Páně a O třech králích tvoří jeden celek, který v živých obrazech dává odpověď na pradávnou otázku “kým jsme, odkud kráčíme a kam směřujeme”.
S vánočními hrami se v tehdejším Oberufer bei Pressburg (Prievoz, dnešní část Bratislavy) seznámil v polovině 19.století rakouský germanista Karl Julius Schroer. Hry byly po staletí udržovány a včetně kulis a rekvizit předávány jako součást rodinného dědictví tamními selskými rodinami, které je pro potěchu i poučení sousedů předváděly v době od Adventu až do svátků Tří králů. Hry se dochovaly v původním nářečí předků, kteří do bratislavské oblasti přišli z okolí Bodamského jezera a ve své víře uchovávali odkaz Jednoty Bratrské. Hry zároveň byly jednotícím prvkem tehdejší společnosti, neboť na jevišti i v publiku se ve vzájemném souladu setkávali protestanti s katolíky. S berlínskými ochotníky poprvé nacvičil a uvedl žák K. J. Schroera, Rudolf Steiner. Později se staly hry součástí tradic waldorfských škol a hrají se po celém světě. Českou verzi hry O narození Páně v překladu Jana Dostala pro Vás připravili učitelé a rodiče naší školy pod vedením Elisabeth Dostalové. Moc bychom si přáli, abyste přišli s dětmi v hojném počtu. Přestože hru nehrajeme v době školního vyučování, je důležitým příspěvkem k společnému prožívání vánoční doby pro celé školní společenství.

 

  • Adventní zpívání 2018 – přijďte si s námi a žáky společně zazpívat v posledním adventním týdnu od 17. do 21. prosince 2018. Začínáme od 7.40 v u skleněných dveří v přízemí budovy školy (houslisté s paní Kohoutkovou mají sraz již v 7.20!!!).

 

  • Kruh tvořivý

Přijměte pozvání na setkání Kruhu tvořivého, tentokrát s vyráběním transparentních hvězd do oken. Sejdeme se 10.12. v 16:30 v hlavní budově školy. Počet účastníků je omezen, pokud máte zájem, nahlaste se prosím emailem na adresu elisabeth.dostalova@nullseznam.cz nebo SMS na 776 804 763. Vyrábět mohou i děti (do 4. tř. jen s doprovodem), příspěvek na materiál bude 20–30 Kč. Těšíme se na setkání, Elisabeth Dostalová a Denisa Lechnýřová

 

  • Kruh Skutečně zdravá škola

 Milí rodiče, žáci, zaměstnanci a přátelé školy.

V průběhu Adventního jarmarku jste měli možnost shlédnout snímek složený z fotografií a videí o tom, jak naše škola naplňuje aktivity v rámci projektu „Zdravé a bezpečné potraviny do českých škol“, podpořeného Ministerstvem zemědělství. Jedná se tedy o aktivity ohledně jídla jako takového, které se prolínají celou naší školou, včetně vzdělávání žáků, vaření v kuchyni, spolupráce s rodiči apod.

Chtěla bych vám všem, kteří jste v průběhu celého dne chodili, a že vás nebylo málo, moc poděkovat! Za to, že vás toto téma zajímá, dává vám smysl, za to, že nás v něm podporujete, příp. se přímo aktivně zapojujete. Děkuji za možnost s vámi o tom detailněji mluvit a slyšet vaše názory.

Rádi vás přivítáme v našem Kruhu, příp. pošlete dotazy na můj email.

Pro vás, kteří jste snímek neviděli, naleznete ho na odkazu zde. (Dvě malé chybičky budou v brzké době opraveny J)

Hanka Murphy, mluvčí Kruhu SZŠ, rodič v 1. a 5. třídě

(732 719 223, hanka.murphy@nullgmail.com)

 

  • Vánoční sbírka kočičího krmení a hraček je tady!

Každý, kdo by rád podpořil kočičky v obtížné situaci, může přinést do čtvrté třídy nebo přímo paní učitelce Bařinkové kočičí krmení, případně kočičí hračku nebo šantu. (Sbíráme krmení sušené, ale i konzervy a kapsičky.)

Vaše dary pro kočičky předáme ve spolupráci s Denním stacionářem Slunečnice kočičím depozitům, kde dobrovolníci pečují o nalezená nemocná a týraná zvířátka až do jejich vyléčení. Poté jsou předávána do rodin, kde se o ně lidé dobře starají a kočky pak již žijí normální život.

Pokud se rozhodnete kočky podpořit a zapojíte se do sbírky krmiva pro zvířátka, budeme velice rádi!

Ve 4. třídě můžete shlédnout naši výstavu kočičích obrázků

  • V návaznosti na §24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuji z organizačních důvodů (další vzdělávání pedagogických pracovníků) ředitelské volno pro žáky v termínu 3.-4.1.2019 a 29.3.2019. Milan Barták, ředitel školy

 

  • Školní družina

Vážení rodiče, při zájmu minimálně patnácti družinových dětí, může být otevřena družina ve dnech ředitelského volna 3. a 4. ledna 2019 v čase 7.30 – 15.00h. Zájemci se hlásí osobně do 13.12. 2018 u p. vychovatelky Láníkové. V případě, že nebude dostatečný zájem, budou o tomto stavu přihlášení rodiče informováni osobně zaměstnanci družiny a na vývěsce družiny. Děkujeme za pochopení. Jana Láníková, školní družina

 

  • Ostatní:

Waldorfský bál 2019

Už to pro Vás není řádná novinka,

že nejlépe se tančí u skautů u vínka.

Po báječném večeru s přáteli,

rádi se k ránu uvelebíme v posteli.

 

Milí rodiče, učitelé, absolventi a příznivci naší školy.

Zveme Vás na další Waldorfský bál s piknikem. Někteří z loňska už víte, že je to parádní tancovačku s jednou výjimkou. Zatímco na těch tradičních je zakázáno přinášet si vlastní nápoje a jídlo, v našem případě to je přesně naopak. Abyste nám na parketu nepadali žízní a slabostí, přineste si ve svém piknikovém koši nebo i nůši něco na posilněnou.

Kdo si chcete v sobotu 12. ledna večer zatančit a pobavit se s přáteli ve skautském centru v Pardubicích Na Vinici na druhém Waldorfském bále s piknikem, můžete si rezervovat místo na mailu kaufmann@nulltscr.cz nebo na mobilu 724 2930 051. (Při rezervaci mailem uveďte prosím jméno a kontaktní telefon, třídu a počet lístků.) Nebude chybět ani bohatá tombola. Pokud do ní chcete přispět, kontaktujte prosím Čiperovi na telefonu 605 125 945 nebo e-mailu vzs@nullvolny.cz. Cenu vstupenky opět předpokládáme kolem 200 korun za osobu. Pokud si chcete osvěžit svoje taneční kroky a strávit příjemný večer, rezervace i volné lístky na Waldorfský bál s piknikem budeme opět prodávat na tradičním adventním jarmarku v sobotu 1. prosince.

Váš taneční piknikový výbor Čiperovi, Kaufmannovi, Krobotovi a Plecháčkovi ve spolupráci se Spolkem rodičů ZŠW Pardubice.

P.S. Jedná se o soukromou akci, nahlaste prosím účast předem.

 

Pozvánka Kruhu divadelního