14. W – čtení o dění od 1. prosince

Ze školy:

 
 
Akademie

Srdečně vás zveme na akademii žáků naší školy, která se uskuteční před jarmarkem v sobotu 30. listopadu v 10 hodin v tělocvičně naší školy.

Pozvánka na Vánoční hru O narození Páně,

kterou odehrají učitelé a rodiče naší školy 19. prosince v 17 hodin  v evangelickém kostele na rohu ulice Sladkovského a Hronovická.
 
Vánoční hra, kterou hrajeme má za sebou zajímavou historii:
Divadelní hry O ráji, O narození Páně a O třech králích tvoří jeden celek, který v živých obrazech dává odpověď na pradávnou otázku „kým jsme, odkud kráčíme a kam směřujeme”. S těmito vánočními hrami se v tehdejším Oberufer bei Pressburg (Prievoz, dnešní část Bratislavy) seznámil v polovině 19.století rakouský germanista Karl Julius Schroer a pojednal o nich ve svých zprávách. Hry byly po staletí udržovány a včetně kulis a rekvizit předávány jako součást rodinného dědictví tamními selskými rodinami, které je pro potěchu i poučení sousedů předváděly v době od Adventu až do svátků Tří králů. Hry se dochovaly v původním nářečí předků, kteří do bratislavské oblasti přišli z okolí Bodamského jezera a ve své víře uchovávali odkaz Jednoty Bratrské. Hry zároveň byly jednotícím prvkem tehdejší společnosti, neboť na jevišti i v publiku se ve vzájemném souladu setkávali protestanti s katolíky. S berlínskými ochotníky poprvé nacvičil a uvedl žák K. J. Schroera, Rudolf Steiner.
Českou verzi O narození Páně v překladu Jana Dostala pro Vás připravili učitelé a rodiče naší školy. 
 

Sázíme stromy

Přes školu je možno zdarma objednat neomezené množství sazenic ovocných stromů a listnáčů pro výsadbu pro města, zahrady, sady, remízky, krajinu, …. Další informace na https://www.waldorfpardubice.cz/sazime-stromy/

Ze spolku:

Adventní jarmark

Pozvánka – Waldorfský bál

Po roce si už na třetím waldorfském bále u pardubických skautů Na Vinici
pěkně zatrsáme.
Valčík, blues, jive, tango, dokonce i ta polka, v pohybu tam bude každá
dáma, paní a holka
Na parket je vede manžel, přítel nebo druh, na country je pak potřeba
postavit se v kruh.
U macareny to konečně společně rozjedeme a se smíchem a tancem se s
přáteli pomějeme.

Milí rodičové, učitelé, absolventi a příznivci naší školy.
Zveme Vás na další Waldorfský bál s piknikem. Kdo si chcete v sobotu 11.
ledna večer od 19.30 hodin zatančit a pobavit se s přáteli ve skautském
centru v Pardubicích Na Vinici, můžete si koupit lístky tuto sobotu na
tradičním školním waldorfském Vánočním jarmarku od 11.00 do 12.00 hodin
a potom od 15.00 do 16.00 hodin. V případě jiného času volejte hned i po
jarmarku Pavla Kaufmanna na mobil 724 293 051. Pokud chcete přispět do
tomboly, kontaktujte prosím Čiperovi na mobilu 605 125 945 nebo mailem
na vzs@nullvolny.cz.
K tanci zahraje Jazz Band Jindřicha Pavlíka ze ZUŠ Pardubice Polabiny.
Všechny rodiče, učitele, absolventy a příznivci naší školy zve co
nejsrdečněji na taneční parket taneční piknikový výbor Čiperovi,
Kaufmannovi, Knížkovi, Krobotovi a Plecháčkovi a ve spolupráci se
Spolkem rodičů ZŠW Pardubice.

 
Ostatní:
 
Školička skřítka Máčka
Dovolujeme si upozornit na „Školičku skřítka Máčka“, inspirovanou waldorfskou pedagogikou
 • Pro koho: pro děti tak od 0 let do 6 let a pro jejich maminky, babičky, tatínky, dědečky, pěstouny…
 • Kde nás najdete: v družině ZŠ waldorfské na Gorkého ulici v Pardubicích
 • Kdy: každou středu od 9 do 12h  (od září/října do června – je možné se přidat kdykoli v průběhu roku)
 • Program je podobný tomu ve waldorfských školkách:
  • Přivítání se skřítkem a ranní kruh písniček, říkanek a her.
  • Divadelní loutková pohádka.
  • Svačinka – malá společná hostina, kterou připraví maminky.
  • Dílnička – tvoření drobností podle ročních rytmů.
  • Hraní na zahradě.

Co s sebou: přezůvky, něco k jídlu na společnou svačinku (pečivo, něco na něj, zelenina, ovoce…).

Školička je zdarma.

Více informací mohou poskytnout a na viděnou se těší

Lucie K. Dyntarová (tel.739 463 177)

Jana P. Richterová (tel. 737 320 815)

Jana Hnítková