13. W – čtení o dění od 25. listopadu

Ze školy:

 
 
Výstava W100 je minulostí a čtvrteční přednáškou Godiho Kellera byla důstojně ukončena. Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na její přípravě, propagaci, instalaci, deinstalaci, odvozům, hlídáním v galerii, na doprovodných akcích, … Byla to nejen oslava stoleté waldorfské pedagogiky, ale zároveň připomenutí, že věci týkající se vzdělávání našich dětí nejsou a nebudou samozřejmé. Je třeba věnovat neustále pozornost věcem, jenž pro nás mají hodnotu, smysl a být aktivní ve společenství podporujícím způsobem. Díky vám za to.
 
Těšíme se naviděnou se všemi na tradičním jarmarku v sobotu 30. listopadu ve škole a poté na vánoční hře 19. prosince v evangelickém kostele ve Sladkovského ulici !!!
 
Za školu Milan Barták
 

Drazí z waldorfských škol.
Film W100 – první díl je konečně i ve verzi s českými titulky.

https://youtu.be/Ug8Zw49KtgY

Akademie

Srdečně vás zveme na akademii žáků naší školy, která se uskuteční před jarmarkem v sobotu 30. listopadu v 10 hodin v tělocvičně naší školy.

Nabídka pravidelných zážitkových klubíků pro žáky školy:

Biblio klub: pátek 14:20 – 15:05 v knihovně

Během hodiny biblio aktivit se s dětmi snažím rozvíjet verbální produkci skrze sdílení dojmů, pocitů a zážitků, nejčastěji mluvenou či psanou formou. Při hodině vymýšlíme příběhy, diskutujeme nad úryvky ze známějších děl nebo píšeme básně. (Vede Eliška Kubištová.) 

Daný program se přizpůsobuje věku skupiny a také jejímu zájmu, případně problému, který je vhodný otevřít.

Muziklub: čtvrtek 14:20 – 15:05 v eurytmickém sálu

Muziklub je zážitková skupina s prvky muzikoterapie. Žáci mají možnost vyjádřit své pocity a hledat odpovědi na otázky pomocí poslechu a produkce hudby. (Vede Zuzana Kalousová.)

Sázíme stromy

Přes školu je možno zdarma objednat neomezené množství sazenic ovocných stromů a listnáčů pro výsadbu pro města, zahrady, sady, remízky, krajinu, …. Další informace na https://www.waldorfpardubice.cz/sazime-stromy/

Prosba zřizovatele o pomoc při tvorbě koncepce rozvoje školství v Pardubicích

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás oslovit v rámci spolupráce se Statutárním městem Pardubice a požádat Vás o vyplnění dotazníku, který je přílohou tohoto emailu. Jedná se o dotazníkové šetření sestavené pro účely tvorby koncepce školství SMP, což je dokument, který bude pro příští období určovat směr rozvoje našich mateřských, základních škol a školských zařízení.

Pro zřizovatele a tvůrce koncepce je důležitý pohled všech aktérů školství SMP, jehož jste součástí také Vy, rodiče dětí a žáků našich mateřských a základních škol. Předmětem tohoto dotazníku je proto zjistit, jak jste jako rodiče spokojeni se školou, do které Vaše dítě dochází, co se Vám líbí nebo naopak nelíbí, co byste na škole rádi uvítali, změnili apod.

Dotazník je anonymní, obsahuje celkem 21 otázek, jeho vyplnění Vám nezabere více, než 15 minut. Data získaná z dotazníku budou sloužit výhradně pro účely tvorby koncepce školství. Informace získané analýzou dat se stanou podkladem a východiskem pro zlepšování řízení a organizace škol SMP. Samotná koncepce bude zveřejněna v červnu roku 2020 a bude dostupná veřejně. Termín vyplnění posunut do 27. 11. 2019. 

Děkuji Vám za spolupráci a účast na dotazníkovém šetření

Milan Barták, ředitel školy

 

Odkaz na dotazník:

http://dotaznik.aqe.cz/dotaznik/477636/dotaznik-spokojenosti-rodicu-se-zakladnimi-skolami-zrizovanymi-statutarnim-mestem-pardubice.html

Ze spolku:

Adventní jarmark

Adventní věnce
Důležité !!! Pro rodiče všech tříd:
Žádost o dodávku chvojí do věncové dílničky

Vážení rodiče, obracíme se na vás s prosbou o tradiční dodávku zeleného chvojí na výrobu adventních věnců na jarmark.

Vhodná je jedle, břečťan, túje, smrk, stříbrný smrk, cesmína a další neopadavé nejedovaté jehličnany. Chvojí můžete nosit v příštím týdnu od pondělí 25.11. do pátku 29.11., a to ráno před začátkem vyučování  nebo odpoledne v době Klubíku (do 15.30) na dvůr školy do prostoru garáže. Na místě bude chvojí od vás přebírat buď paní asistentka Monika Hodíková nebo paní asistentka Petra Culková nebo prosím chvojí nechte před garáží. (Vchod na hřiště bude otevřen).

Eventuálně můžete chvojí  přinést i v sobotu 30.11. před začátkem jarmarku přímo na dílničku věnců.

Pokud se chystáte přinést chvojí  dejte nám prosím o tom předběžně vědět zprávou s vaším jménem a přibližným množstvím chvojí, které přinesete (např. kolik tašek, pytlů apod.), abychom měli přibližný přehled o množství chvojí, na: 737601629, Ivana Munday

Děkujeme.

Rodiče 7. třídy

Cukrárna Rudolf

Vážení rodiče, v sobotu 30. listopadu 2019 se v budově ZŠ Waldorfské v Pardubicích bude opět konat ADVENTNÍ JARMARK, jehož součástí bude již tradičně „CUKRÁRNA RUDOLF“. Cukrárnu najdete v 1. patře ve velké rohové místnosti a jako pokaždé bude pod patronací první třídy, ve spolupráci s rodiči žáků vyšších tříd. Cukrárna je místem setkávání lidí i chutí, místem, kde by nám všem mělo být příjemně. A k tomu je potřeba, aby bylo co zakousnout. Proto bychom Vás rádi požádali o napečení sladkých pochoutek. Nebojte se… pečte a pečte. Ze zkušenosti víme, jak chuťové pohárky trpí, když není ke kávě co zakousnout. To je pak pro Vás i pro nás jen poloviční zážitek. Pokud to bude možné, připravené dobroty by měly být alespoň z části z bio produktů a budeme rádi, když budou mít svoji formu (dorty, věnečky, koule,drobné cukroví, nápadité lité buchty…) Uvítáme také bezlepkové či jinak specializované dobroty. Vaše výtvory doneste prosím dne 30. listopadu 2019 do 1. třídy, nejlépe do 9:30 hod. V případě, že donesete Vaši dobrotu na tácu (talíři, plechu,…), který budete chtít vrátit, prosíme o podepsání na spodní stranu nádobí. Budete tak mít jistotu návratnosti. Výtěžek z provozu cukrárny bude věnován tradičně do fondu na podporu projektu „Waldorfská škola dostupná všem -podpora waldorfských rodin ve finanční tísni”, který je spravován Spolkem pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích a část výtěžku ve výši 20% bude věnována do třídního fondu 1.třídy. Děkujeme! Přípravný tým „Cukrárny Rudolf“- rodiče z 1. třídy (kontaktní email: gromit@nullemail.cz) Návratka pro Cukrárnu Rudolf do 29.11.2019:

Elektronická návratka: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1USycAAG_-5A3ZE9thqWqS81xMsp0dUsdSu15dkvlI-U/edit#gid=0

 

Pozvánka – Waldorfský bál

Už to pro Vás není řádná novinka, že nejlépe se tančí u skautů u vínka.
Po báječném večeru s přáteli,
rádi se k ránu uvelebíme v posteli.

Milí rodiče, učitelé, absolventi a příznivci naší školy.
Zveme Vás na další Waldorfský bál s piknikem. Někteří z minulých let už
víte, že je to parádní tancovačku s jednou výjimkou. Zatímco na těch
tradičních je zakázáno přinášet si vlastní nápoje a jídlo, v našem
případě to je přesně naopak. Abyste nám na parketu nepadali žízní a
slabostí, přineste si ve svém piknikovém koši nebo i nůši něco na
posilněnou. Kdo si chcete v sobotu 11. ledna večer zatančit a pobavit se
s přáteli ve skautském centru v Pardubicích Na Vinici na třetím
Waldorfském bále s piknikem, můžete si rezervovat místo na mailu
kaufmann@nulltscr.cz nebo na mobilu 724 2930 051. (Při rezervaci mailem
uveďte prosím jméno a kontaktní telefon, třídu a počet lístků.) Nebude
chybět ani tombola. Pokud do ní chcete přispět, kontaktujte prosím
Čiperovi na telefonu 605 125 945 nebo e-mailu vzs@nullvolny.cz. Cenu
vstupenky předpokládáme 222 koruny za osobu. Pokud si chcete osvěžit
svoje taneční kroky a strávit příjemný večer, rezervace i volné lístky
na Waldorfský bál s piknikem budeme opět prodávat na tradičním adventním
jarmarku v sobotu 30. listopadu. Váš taneční piknikový výbor Čiperovi,
Kaufmannovi, Krobotovi a Plecháčkovi ve spolupráci se Spolkem rodičů ZŠW Pardubice.
P.S. Jedná se o soukromou akci, nahlaste prosím účast předem

 
Ostatní:
 

Prosíme o pomoc

Školička skřítka Máčka
Dovolujeme si upozornit na „Školičku skřítka Máčka“, inspirovanou waldorfskou pedagogikou
 • Pro koho: pro děti tak od 0 let do 6 let a pro jejich maminky, babičky, tatínky, dědečky, pěstouny…
 • Kde nás najdete: v družině ZŠ waldorfské na Gorkého ulici v Pardubicích
 • Kdy: každou středu od 9 do 12h  (od září/října do června – je možné se přidat kdykoli v průběhu roku)
 • Program je podobný tomu ve waldorfských školkách:
  • Přivítání se skřítkem a ranní kruh písniček, říkanek a her.
  • Divadelní loutková pohádka.
  • Svačinka – malá společná hostina, kterou připraví maminky.
  • Dílnička – tvoření drobností podle ročních rytmů.
  • Hraní na zahradě.

Co s sebou: přezůvky, něco k jídlu na společnou svačinku (pečivo, něco na něj, zelenina, ovoce…).

Školička je zdarma.

Více informací mohou poskytnout a na viděnou se těší

Lucie K. Dyntarová (tel.739 463 177)

Jana P. Richterová (tel. 737 320 815)

Jana Hnítková