12. W-čtení od 19. listopadu 2018

Ze školy:

ŘEDITELSKÉ VOLNO:

 • V návaznosti na §24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuji z organizačních důvodů (další vzdělávání pedagogických pracovníků) ředitelské volno pro žáky v termínu 3.-4.1.2019 a 29.3.2019. Milan Barták, ředitel školy
 • Kalendář akcí, včetně třídních schůzek na https://www.waldorfpardubice.cz/akce-google/
 • Přednášky Godiho Kellera (pondělí 19.11. ve Slatiňanech, ve čtvrtek 22.11. v Pardubicích). Viz. předchozí pozvánky.

 • Adventní akademie

Vážení rodiče a přátelé školy, srdečně vás zveme na školní akademii v tělocvičně školy v sobotu 1. 12. v 10 hodin. Vystoupí 2. a 3. třída a následně sboreček (4. – 6. tř. ) a sbor (7. – 9. tř.). Těšíme se na vás.

 • Kruh tvořivý

Přijměte pozvání na setkání Kruhu tvořivého, tentokrát s vyráběním transparentních hvězd do oken. Sejdeme se 10.12. v 16:30 v hlavní budově školy. Počet účastníků je omezen, pokud máte zájem, nahlaste se prosím emailem na adresu elisabeth.dostalova@nullseznam.cz nebo SMS na 776 804 763. Vyrábět mohou i děti (do 4. tř. jen s doprovodem), příspěvek na materiál bude 20–30 Kč. Těšíme se na setkání, Elisabeth Dostalová a Denisa Lechnýřová

 

 • Hrajeme spolu za Pardubice – dotované vstupenky

I tentokrát je možno si zakoupit prostřednictvím školy dotované vstupenky ve výši 40,- Kč/ks

na koncert Pardubické filharmonie v rámci ligového zápasu BK JIP Pardubice x ČEZ Basketball Nymburk

dne 8.12.2018  od 16.30 h – sólisté Felix Slováček a Felix Slováček jr.

Objednávky jsou přijímány do 23.11.2018  POUZE společně s příslušným obnosem v kanceláři školy u paní Andrejsové – lze též vhodit

do schránky na dveřích kanceláře, v tomto případě uveďte i jméno, počet vstupenek a vložte peníze.

Vstupenky lze pak vyzvednout od 28.11.2018 opět v kanceláři školy.

 

 • Milí rodiče, dovolujeme se na vás obrátit s prosbou o pomoc při shánění chvojí na dílnu adventních věnců při „Jarmarku 2018“. Pokud nějaké chvojí můžete postrádat, je možné ho dodat přímo do školy od 26.11.2018 do 30.11.2018. Na jeho uskladnění bude vyčleněna školní garáž. Budeme rádi za vaši podporu. Žáci 7. třídy, v z. G. Vítková

 

 • Vážení rodiče,

v sobotu 1. prosince 2018 se v budově ZŠ Waldorfské v Pardubicích bude opět konat  ADVENTNÍ JARMARK, jehož součástí bude již tradičně  „CUKRÁRNA RUDOLF “. Cukrárnu najdete v učebně 1. třídy a jako pokaždé bude pod patronací první třídy ve spolupráci s rodiči žáků vyšších tříd. Cukrárna je místem setkávání lidí i chutí, místem, kde by nám všem mělo být příjemně. A k tomu je potřeba, aby bylo co zakousnout. Proto bychom Vás rádi požádali, zda byste mohli napéct různé sladké pochoutky. Nebojte se… pečte a pečte. Ze zkušenosti víme, jak chuťové pohárky trpí, když není ke kávičce co zakousnout. To je pak pro Vás i pro nás jen poloviční zážitek. Pokud to bude možné, připravené dobroty by měly být alespoň z části z bio produktů a budeme rádi, když budou mít svoji formu (dorty, věnečky, koule,drobné cukroví, nápadité lité buchty…) Uvítáme také bezlepkové či jinak specializované dobroty. Vaše výtvory doneste prosím dne 1. prosince 2018 do 1. třídy, nejlépe do 9:30 hod. V případě, že donesete Váši dobrotu na tácu (talíři, plechu,…), který budete chtít vrátit, prosíme o podepsání na spodek nádobí. Budete tak mít větší jistotu návratnosti.Výtěžek z provozu cukrárny bude věnován tradičně do fondu na podporu projektu „Waldorfská škola dostupná všem – podpora waldorfských rodin ve finanční tísni”, který je spravován Spolkem pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích a část výtěžku ve výši 20% bude věnována do třídního fondu 1.třídy. Děkujeme! Přípravný tým „Cukrárny Rudolf“- rodiče z 1. třídy (kontaktní email: barbora.minarik@nullgmail.com)

Návratka pro Cukrárnu Rudolf do 25.11.2018 (neděle):

 1. Elektronická návratka:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1USycAAG_-5A3ZE9thqWqS81xMsp0dUsdSu15dkvlI-U/edit?usp=sharing

 1. Papírová návratka (hodit do schránky podatelny- v přízemí budovy)

Do “Cukrárny Rudolf” mohu dodat: *__________________________________________

Jméno: _________________________________, třída: _______________________

* Svým cukrářským výtvorům můžete zvolit i tvořivé názvy s waldorfskou tematikou. Dnes patří již k legendárním např. „Rudolfovy koule“, „Waldorfský mls“, „Goetheanský ježek“ nebo slavné „Steinerky“

 • Ostatní:

Waldorfský bál 2019

Už to pro Vás není řádná novinka,

že nejlépe se tančí u skautů u vínka.

Po báječném večeru s přáteli,

rádi se k ránu uvelebíme v posteli.

 

Milí rodiče, učitelé, absolventi a příznivci naší školy.

Zveme Vás na další Waldorfský bál s piknikem. Někteří z loňska už víte, že je to parádní tancovačku s jednou výjimkou. Zatímco na těch tradičních je zakázáno přinášet si vlastní nápoje a jídlo, v našem případě to je přesně naopak. Abyste nám na parketu nepadali žízní a slabostí, přineste si ve svém piknikovém koši nebo i nůši něco na posilněnou.

Kdo si chcete v sobotu 12. ledna večer zatančit a pobavit se s přáteli ve skautském centru v Pardubicích Na Vinici na druhém Waldorfském bále s piknikem, můžete si rezervovat místo na mailu kaufmann@nulltscr.cz nebo na mobilu 724 2930 051. (Při rezervaci mailem uveďte prosím jméno a kontaktní telefon, třídu a počet lístků.) Nebude chybět ani bohatá tombola. Pokud do ní chcete přispět, kontaktujte prosím Čiperovi na telefonu 605 125 945 nebo e-mailu vzs@nullvolny.cz. Cenu vstupenky opět předpokládáme kolem 200 korun za osobu. Pokud si chcete osvěžit svoje taneční kroky a strávit příjemný večer, rezervace i volné lístky na Waldorfský bál s piknikem budeme opět prodávat na tradičním adventním jarmarku v sobotu 1. prosince.

Váš taneční piknikový výbor Čiperovi, Kaufmannovi, Krobotovi a Plecháčkovi ve spolupráci se Spolkem rodičů ZŠW Pardubice.

P.S. Jedná se o soukromou akci, nahlaste prosím účast předem.

Studium eurytmie

Milí přátelé,
v únoru 2019 otevíráme 2,5-leté víkendové studium eurytmie, provázené systematickým studiem antroposofie a doplňkovými uměleckými aktivitami.
Eurytmie
Studium je určeno především pro ty, kdo se nechtějí eurytmii věnovat profesionálně, ale přesto ji chtějí systematicky studovat a učinit trvalou součástí svého života. Nabízí soustavnější a hlubší proniknutí do oboru, než jaké může nabídnout účast na jednotlivých jednodenních kurzech.
Antroposofie
V eurytmii uchopujeme prostřednictvím pohybu vlastní duševnost a duchovnost (sféru nadosobních, objektivně platných idejí a principů, které jako tvůrčí síly pronikají, pořádají a formují celý svět). Člověk se zde seznamuje s řadou pojmů, představ a myšlenkových konceptů, které jsou mu dány jako „hotové“, aniž by měl zprvu představu, jak vznikly, kde se vzaly. Pokud je autenticky myšlenkově neuchopí, sklouzne tato „znalost“ nevyhnutelně do roviny pouhých představ, mytické obraznosti. Aby se to nestalo, je třeba oblast duševnosti a duchovnosti studovat – od určitého bodu vede v eurytmii cesta dál jen se souběžným studiem filosofie/antroposofie.
Začátečníci získají systematické uvedení do tématu, pokročilí budou moci uvést své dosavadní znalosti do souvislostí a přivést je k hlubšímu, důkladnějšímu pochopení. Prostudujeme centrální témata antroposofie, ta pro nás přesto nebudou cílem, jen prostředkem: cílem je „antroposofie ne jako znalost, ale jako schopnost“ – schopnost autentického, předsudků a návyků zbaveného pozorování a myšlení. Tato schopnost je plodem vnitřního vývoje a proměny a představuje univerzální cíl vší filosofie, všech duchovních a náboženských tradic.
Lektoři
Hana Adamcová (dříve Giteva) a Jitka Čápová budou odpovědné za eurytmickou část studia, Tomáš Adamec za studium antroposofie. Mimo tohoto stálého trojčlenného kolegia se budou studia účastnit i další hostující lektoři.
Detailnější rozpis studijního plánu i bližší informace o lektorech najdete zde: http://www.eurytmie.cz/wp-content/uploads/2018/08/Eurytmie_a_antroposofie_DL_web-mail.pdf
Časové nároky
Seminář je rozložen do dvou a půl roku, sestává z osmnácti víkendů, ze tří týdenních letních soustředění a samostatné domácí práce (5–10 hodin měsíčně).
Termíny pro rok 2019
8.–10. 2.  |  1.–3. 3.  |  5.–7. 4.  |  10.–12. 5.  |  21.–27. 7. (týdenní soustředění)  |  20.–22. 9.  |  18.–20. 10.  |  22.–24. 11.
Místo konání
Vzdělávací centrum Otevřený prostor, Trpoměchy u Slaného u Prahy (www.otevrenyprostor.cz)
Přihlášky
Do 30. 11. 2018, kapacita 28 účastníků. Seminář se otevírá při minimálním počtu 16 účastníků.
Kontakt (příjem přihlášek)
Jitka Čápová, e-mail: jitkacap@nullcentrum.cz, tel.: +420 731 275 690
Kurzovné
2 400 Kč za jeden víkend, 5 400 Kč za letní soustředění, celkem tedy 22 200 Kč za rok.
Cena zahrnuje kurzovné, ubytování, teplý oběd v sobotu a v neděli (v případě týdenního letního soustředění plná penze), tištěné studijní materiály.
Částku není nutné platit naráz, je možné domluvit si splátkový kalendář.
Platba
Převodem na účet 2400848755/2010 (Fio banka), do „zprávy pro příjemce“ uveďte „Eurytmie a antroposofie + Vaše jméno“
Pořádá
Eurythmea z. s. (www.eurytmie.cz)
Těšíme se na společné cvičení a poznávání, na společně strávený čas!
Hana Adamcová, Tomáš Adamec, Jitka Čápová

Eurytmie a antroposofie