1. W-čtení o dění od 3. září 2019

Organizace prvního školního dne

V pondělí 2. 9. 2019 se sejdeme v 8.00 hod. na školním hřišti: 2. – 9. třída + jejich rodiče, tj. nevstupují hlavním vchodem.

Prvňáčci a jejich rodiče v 8.05 hod. vejdou hlavním vchodem do vestibulu školy, kde se o ně postará paní učitelka Žďárová.

  1. 15 hod. – Slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně. Po jeho ukončení žáci odcházejí do tříd. Rodiče prvňáčků odcházejí do jídelny, kde se seznámí s fungováním ŠD a bude pro ně nachystáno drobné pohoštění. Prvňáčci budou končit do 10 hodiny, ostatní třídy končí individuálně dle potřeby třídního učitele po 9 hodině.

Těšíme se na Vás       Kolegium ZŠW Pardubice

  • Rozvrhy na nový školní rok najdete zde.

 

  • Provoz školní družiny i školní jídelny je zahájen v úterý 3. 9. 2019. Školní družina zahájí provoz v úterý 3.9. v 6.30 ranní družinou. Ranní družina bude organizována v prostorách hlavní budovy školy- v přízemí vpravo bočním vchodem. Dodatek k zápisnímu lístku – záznamy o odchodu dítěte ze školní družiny, najdete na stránkách školy, případně budou dětem rozdány první školní týden. Děti, které se z kapacitních důvodů nedostaly do družiny (a Klubíku), mají možnost navštěvovat odpolední klub Walda, který zajišťuje Spolek rodičů (kontaktní osoba na klub Walda: Markéta Dvořáková 777352270). Walda zahájí provoz rovněž od úterý 3.9.2019.

 

  • Nabídka zájmového vzdělávání probíhající v budově školy

Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích pořádá ve spolupráci s waldorfskou školou řadu kroužků. Jednotlivé kroužky budete moci v nejbližších dnech vybírat na níže uvedeném odkazu.

http://spolek.waldorfpardubice.cz/zajmove-krouzky

Další organizace pořádající kroužky v prostorách školy:

  • Florbal Akademie – Florbalový kroužek ZŠ Waldorfská Út 15.30 – 16.30 (0.-2. třída) a Čt 14.00-15.00 (3. -5.třída). Více zde.
  • Aylla Lezecký Tým Parkour/Lezení Po 15:30 – 16:45 pro starší 9 let, Čt 15:00 – 16:00 děti od 6 do 10 let. Více zde.
  • ZOHIR Svět v pohybu – parkour Čt, Pá, různé časy. Více zde.
  • Kroužky DDM Delta v tělocvičně školy a v budově DDM Delta naproti družině. Více zde.

Podklady pro w-čtení pro jednotlivé týdny zasílejte na email: wcteni@nullwaldorfpardubice.cz do čtvrtečního poledne.