W- čtení 22.5. 2020

Vážení rodiče. V pondělí 25. 5. se vrátí část žáků prvního stupně do školy v rámci školních skupin. Přihlášení rodiče dostali od třídního učitele email s bližšími informacemi. V případě, že jste dítě řádně přihlásili do 18. 5. a žádný…

Aktuální informace k otevření školy k 25. 5. 2020- wčtení

Vážení rodiče žáků 1. až 5. ročníku, od 25. 5. 2020 zajistíme vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku.  Sdělení informace  o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách: Děkujeme všem rodičům, kteří…

Důležitá upozornění- průběžně aktualizováno

Info z 5. 5. (w-čtení) Zdravíme v květnovém čase. Tak jsme se dočkali nejen rozkvetlých stromů, ale o víkendu k nám doputoval i materiál, který blíže popisuje postupné uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství. Od pondělí 11. 5. nastupuje do…

Waldorfské rádio z Jinonic prokopradio.cz

Vážení rodiče a milé děti, waldorfská škola v Jinonicích rozjela rozhlasové vysílání. Program je velmi zajímavý, část je určena i páťákům, jsou tam i příběhy pro mladší děti. Moderátory znám a moc doporučuji, uslyšíte sami. V pátek v 19 hodin…

W- čtení 20. 3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci. Situace se neustále proměňuje a je pro nás všechny výzvou, jak se k tomu postavíme a jak využijeme prostor, který nám je poskytnut. Před týdnem jsme zveřejnili doporučující manuál, jak si lze nastavit denní režim, aby zůstaly…

W- čtení 16.3.

Info z 16.3. Vážení rodiče. Vzhledem k aktuální a stále se proměňující situaci zasíláme následující informace: Žáci dostávají úkoly a metodické podklady přes třídní stránky. Na stránkách se mohou registrovat i žáci (platí spíše pro vyšší ročníky), aby mohli samostatně vstupovat…

Projektový den na SPŠPaS s 9. třídou

13.11.2019 proběhl třetí projektový den na SPŠPaS žáci pracovali v pekárně a mikrobiologické laboratoři. V laboratoři si vyzkoušeli přesné pipetování, pozorovali vzorky plísní pod různými mikroskopy a naočkovali si vzorek plísně.   18.2.2020 proběhl poslední projektový den na SPŠPaS žáci pracovali v cukrárně…

Pozvánka na přednášku známého českého neurologa MUDr. Martin Jan Stránský Vliv technologií na lidský mozek

5.3.2019 od 17h v tělocvičně ZŠ Waldorfská Přijďte si poslechnout vědecky podložené výsledky nejnovějších výzkumů vlivu nadužívání mobilních telefonů, počítačů a dalších moderních technologií na lidský mozek. Předané stručně a srozumitelně naším předním neurologem a současně i primářem na Yaleské univerzitě,…