Zápis do 1.třídy 2018-2019 se koná 18.-19.dubna 2018

Organizace zápisu

Termín: 18. a 19. dubna 2018

Čas: vždy od 13.00 do 18.00 hodin

Místo: budova ZŠ Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, 53002 Pardubice

 

Kritéria pro přijímání žáků

Zákonné kritérium

Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem. U cizince hlášené místo pobytu v ČR- 5 bodů

Pomocná kritéria

Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2018 budou žáky dotčené ZŠ- 2 body

Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy- 1 bod

Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu-  2 body

(evidovaná účast na Dni otevřených dveří – 2.12.2017, 9.2.2018, evidovaná účast na ukázkové hodině „Škola na zkoušku“ – 22.3.2018, evidovaná účast na přednášce o waldorfské pedagogice organizované školou v období prosinec-březen (bližší info o přednášce na webu školy- možno si zaregistrovat odběr), zájem o waldorfskou pedagogiku a obeznámenost s principy, metodami waldorfské pedagogiky a učebním programem -podkladem bude rozhovor se zákonnými zástupci během zápisu)

V případě rovnosti bodů jsou upřednostněni žadatelé s trvalým pobytem.

 

Kapacita tříd prvního ročníku

Celkový počet žáků, které můžeme přijmout je 24.

Jedná se o celkovou kapacitu 1 třídy.

v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a  vzdělávání dětí a mladistvých

Popis způsobu rezervace času pro zápis

Zákonný zástupce má možnost rezervovat si datum a čas zápisu osobně v sobotu 14.dubna 2018 od 9-11 hodin v budově školy nebo od pondělí 16. dubna 2018 přes rezervační systém na webu školy www.waldorfpardubice.cz. Ostatní zájemci o zápis budou zařazeni mimo předem rezervovaný čas a musí počítat s časovou prodlevou.

informace-k-zapisu_web_skoly_2018_2019-web

priloha-c-1_zadost-o-odklad-zs

priloha-c-2_jak-muzete-pomoci-svym-detem_1

priloha-c-3_desatero-pro-rodice_1