Zápis do 1.třídy 2017-2018 se koná 5., 6. a 13.dubna 2017

zapis-do-zs-def

kriteria

zadost-o-prijeti-ditete-na-zsw-2017

Samotný zápis předchází setkání s rodiči (bez dětí) v sobotu 1.dubna 2017 mezi 9-11.30 hod. Rodiče vyplní dotazník školy, bude s nimi veden krátký rozhovor, domluví si termín a čas na samotný zápis s dítětem – 5.dubna, 6. dubna, 13.dubna 2017. Zápis 13. dubna je pouze pro předem nahlášené (z 1.4.2017).

informace-k-zapisu_web_skoly_2017_2018

priloha-c-1_zadost-o-odklad-zs_2017-18

priloha-c-2_vzdelavani-zaku-s-svp-nadanych-a-mimoradne-nadanych_1

priloha-c-3_jak-muzete-pomoci-svym-detem_1

priloha-c-4_desatero-pro-rodice_1

priloha-c-5_kriteria_2017