Lenka Čípelová

  • Referáty z dějepisu
    Na konci epochy dějepisu dostali žáci zadání referátů. Prezentovat je budou v pátek 23. 10. při globální výchově. Děti by si měly připravit vyprávění na zadané téma na 3 -…
  • Vítejte v osmé třídě
    Přehled epoch pro školní rok 2015/2016: dějepis chemie matematika český jazyk biologie fyzika matematika český jazyk dějepis zeměpis Příští schůzka rodičů proběhne v úterý 13. 10. od 16.30 hodin, na…
  • Úklid pomůcek po matematice
    S novou epochou je třeba projít tašku a probrat sešity, aby je děti nenosily zbytečně. Epochový a cvičný sešit budou dále potřebovat na cvičné hodiny, sešit na domácí úkoly může…